10-14 Oktober
Datatreff i Tønsberg

Hvordan det skjer:
Turneringen spilles ferdig samme kveld.

Game mode blir annonsert på når turnering annonseres

 • Spillerne må være til stede 10 minutter før kampstart slik at alle kommer inn på serveren og skriver inn koden som gir tilgang til turneringens runde.
 • Ved likt resultat, avgjøres det hvem som vinner med flest antall Victory Royale. Ved likt antall wins, blir det laget med flest antall kills, siste tiebreak er laget med lavest tall sammenlagt i placements.
 • Alle deltaker skal lese reglene under før de deltar i turneringen, i tilfelle det foreligger nye regler eller endringer.

PS: Når man tar screenshot og sender det inn, pass på at laget sin plassering + begge spillernes kill score er TYDELIG, slik at det blir lagt inn rett resultat. Videre pass på at screenshotet blir lagt inn under rett kamp. Ser vi ikke plassering eller kills gir vi ikke poeng.


Poengfordelingen:

1. plass: 15 poeng

2. plass: 12 poeng

3. plass: 10 poeng

4.-5. plass: 7 poeng

6.-10. plass: 5 poeng

11.-15. plass: 3 poeng

16.-20. plass: 1 poeng

+1 poeng per eliminering

§0.1 Verktøy dere må ha forberedt og må kunne bruke for å oppgi resultat:
Bruk shadowplay, plays.tv etc for å ta opp de siste 30 sekundene av en kamp. Dette gjelder om du ikke streamer og skal anklage det andre laget for, cheat, dårlig sportsånd o.l. Bruk Puush, Lightshot, Gyazo eller andre screenshot verktøy når du skal ta screenshot av score. Spiller du på Playstation, Xbox eller Nintendo så kan du også ta bilde med mobilen. Ved uklarheter knyttet mot flere hevde de har samme plassering, kreves det bildedokumentasjon.  Nødløsning kan være å se på replay og dokumentere at det er rett game og hvilken plassering den viser, om det ikke foreligger andre bevis.

§0.2 Anklagelser, rapport om motstanders brudd på regler:
Alle anklagene mot motstanders brudd på regel under kamper skal recordes med shadowplay, plays.tv eller andre recording software, lastes opp på youtube som UNLISTED

og sendes inn.


§0.3 Deltakelse med hensikt å ødelegge for andre:

Går du inn med hensikt å ikke spille for å konkurrere, men å dele rundt/leake koden, eller blir med etter å ha fått koden fra noen som har meldt seg på vil det bli konsekvenser utenfor turneringen som ban fra facebookgruppen, discorden, og vi vil ta det opp med politiet som forstyrrelser og obstruksjon av privat arrangement.

**Ved deltagelse på våre arrangementer godtar man at Fortnite Norge og våre partnere kan gi utestengelse, eller gjøre andre avgjørelser som er gjeldende for deltakeren. Dette må deltakerne respektere og etterfølge, admins og arrangør har siste ordet**

Reglene fortsetter på neste side

§1 Oppdatert og etterfølger

 1. Deltakere for våre arrangementer, plikter å være oppdatert på reglene og etterfølge de etter beste evne. Uvitenhet om endringer vil ikke bli tatt hensyn til ved brudd. Arrangør sammen med partnere vil være den som gir sanksjoner med mer, så lenge annet ikke fremkommer i regelen.
 2. Regler/endringer som oppstår har ikke tilbakevirkende kraft, men er like gjeldende som andre regler etter den er vedtatt av arrangør.
 3. Ved brudd på regel som har blitt endret/opprettet under en turnering skal det utøves mild skjønn. unntak fra mild skjønn anvendelse er ved grove brudd eller brudd på fundamentale regler.

§1.1 Oppmøte

 1. Alle får tildelt koder samtidig, kampen starter etter 5 minutter time elapsed fra host, er du ikke inne på serveren innen da mister du muligheten til å motta poeng.

§1.2 Godkjente resultater:

 1. Det er kun skjermbilder som har blitt opplastet på anvist sted (her Gamer.no) som vil bli registrert for å få poeng.  
 2. Om en laster opp bildene på Discord eller andre plasser, vil en ikke få godkjent poeng for gjennomført game, med mindre enn opplaster korrekte bilder på Gamer.no siden.
  Etter siste game er ferdig har spillerne 15 minutter til å laste opp resultatet til kamp siden og gjøre endringer før det blir stengt.

§1.3 Forstyrrende atferd ved rapportering av resultater

 1. Spillere som forstyrrer turneringen, i form av å poste useriøse screenshot, eller unødvendig mange screenshots vil risikere å miste poeng, eller nektet å fullføre turneringen ved grov misbruk av innmeldings funksjonen.

§1.4 Diskvalifisering ved bruk av utenlandsk spiller

 1. Blir det oppdaget på noe som helst tidspunkt at en av spillerne i turneringen på laget ikke er:

a. Fra Norge

b. Har Norsk statsborgerskap

c. Bor/oppholder seg i Norge

 Om et av disse punktene ikke er oppfylt vil laget bli  diskvalifisert umiddelbart og den norske spilleren vil få sanksjoner fra arrangør.  

§1.5 Korrekt navn

Spillere plikter å ha oppdatert sine Gamer profiler, Discord profiler og Fortnite profiler, slik at de stemmer overens. Om det er uriktig informasjon og spilleren selv ikke fikser det, før arrangør eller andre påpeker feilen kan arrangør diskvalifisere spilleren/laget eller nekte de å fortsette å spille turneringen. Ved mindre feil (som feil/utdatert team tag) , kan det bli akseptert av arrangør til turneringen er fullført .

§1.6 Deltakere i laget

Det er ikke anledning at flere enn 2 registrert på samme lag er i samme turnering. Dette vil inkludere listen av innbyttere, det vil dermed kun være lov å benytte innbyttere som ikke deltok i turneringen fra før under andre lag. Oppdager vi brudd på denne regelen forbeholder vi retten til å diskvalifisere enkeltspillere eller/og lag. Et lag har ikke lov til å registrere seg flere ganger, man har lov til å bruke søsken lag som feks Fortnite Norge 1 og Fortnite Norge 2 så lenge ingen av spillerne overlapper

§2 Disconnect iløpet av/før/etter en kamp

 1. Disconnecter du fra kampen må du dessverre vente ut kampen for så i bli med på neste.  
 2. Skulle dere disconnecte under runden og ikke kan dokumentere hvilken plassering dere fikk har dere IKKE mulighet å få poeng for plassering.
 3. Skulle dere disconnecte og glemme å ta screenshots av elimineringer blir det ikke gitt poeng for antall kills, med mindre det foreligger gode nok bevis (dette vil bli vurdert av arrangør)

§3 Hacking eller annen form for ulovlig sabotasje ved hjelp av software eller internet access.

 1. Blir du tatt i å hacke blir du og din partner diskvalifisert med en gang. Din partner må stå over neste turnering og du selv blir utestengt i et år fra alle kommende turneringer. Dette kommer ann på hvor kraftige cheats som ble brukt og vi forbeholder oss retten til å utestenge cheaters i en lengre periode.
 1. Ved cheat eller hacking vil laget som helhet diskvalifisert fra pågående turnering. Det vil i ettertid bli oppført sak mot laget, hvor arrangør med partnerne vil utforske nærmere anklagelsene. Arrangør og partnere skal styre saken og komme med en konkluderende tiltak som gjelder laget. Det er ingen grenser for hvilke tiltak som kan gjøres innenfor de gjeldende partenes virksomheter.  Om beslutningen fattes å være utenfor partenes virkeområde, er det adgang for å hente inn andre myndigheter til å etterforske forholdene. ( eksempelvis politi eller datatilsynet)

§4.1 DDOS

 1. DDOS, forsøk på DDOS eller annen form for å ødelegge for en annen spiller via internet access eller internettleverandør resulteres i direkte diskvalifisering for laget. Det vil og opprettes sak slik som nevnt i §3-1. Ved å involvere tredjepart, vil ikke arrangør eller partene styre saken, utover deres egne virksomheter som står fritt til å sanksjonere mistenkte.

§5 Sportsånd

 1. Vi forventer at spillere har en sportslig oppførsel både på og av slagmarken. Ha en fin tone med hverandre før, under og etter kampen så vi fortsatt har et godt miljø.
 2. Banter og andre interne vitser skal ikke komme til uttrykk under turneringen eller i offentlighet ( andre sosiale forum som kan klassifiseres som offentlighet).

Om det fremkommer annen oppførsel enn nevnt i §5, vil det bli anledning for arrangør å gi sanksjoner passende for upassende oppførsel. Det vil være krav om at oppførsel i normativt syn, er krenkende eller upassende overfor de som deltar, eller andre for å diskvalifisere et lag.

§6 Rasisme, homofobi, funksjonshemmede, skjellsord og annen form for uthenging

 1. Under ingen omstendigheter skal homofobiske, rasistiske, nedlatende skjellsord eller uthenginger ta sted. Dette vil resultere fra advarsel til utestengelse alt etter hvor drøy/ekstrem hendelsen er. arrangør med partnere vil ta dette case by case og det er rom for tolkning.
 1. Dette gjelder også på stream, videoer, eller andre sammenhenger hvor du som spiller i våre turneringer, ligaer eller community games, ikke oppfører deg og følger retningslinjene, uavhengig om det er mot en motstander eller andre individer.
 1. Ved grove nok overtredelser, vil saken bli sendt videre til norske myndigheter for videre behandling. Alt av dokumentasjon fra hendelsen vil følge med saken.

§7 Samarbeid

 1. Kampfiksing er strengt forbudt (melde seg på og tape med vilje til andre i organisasjonen) og andre former for urettferdig forsøk på å gjøre det enklere for spillere fra samme organisasjon til å komme seg lengre i turneringen.

 Det gjelder og når man hjelper andre spillere uavhengig av relasjon. Om det blir en situasjon etter siste ledd i §7-1, vil arrangørene se på situasjonen i sin helhet, og ta en avgjørelse.

 1. Det er ikke anledning å planlegge, eller inngå avtaler med andre spillere, som vil påvirke den naturlige flyten i gamen, eller gi informasjon som man ellers ikke skulle hatt. Dette vil inkludere plasser man dropper, at dette ikke er anledning til å planlegge for å unngå å møte hverandre.
 1. Det er ikke anledning til å dele koden som blir publisert av arrangør. Den er forbeholdt registrerte spillere. Ved brudd på denne regelen, slik at IKKE registrerte spillere kommer inn, vil medføre permanent utestengelse fra eventer som arrangeres av Fortnite Norge, samt våre plattformer.

Oppdateringslogg og Legal på neste side

“THIS EVENT IS IN NO WAY SPONSORED, ENDORSED, OR ADMINISTERED BY, OR OTHERWISE ASSOCIATED WITH, EPIC GAMES, INC. THE INFORMATION PLAYERS PROVIDE IN CONNECTION WITH THIS EVENT IS BEING PROVIDED TO EVENT ORGANIZER AND NOT TO EPIC GAMES, INC.”

“BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PLAYERS AGREE TO RELEASE AND HOLD HARMLESS EPIC GAMES, INC., ITS LICENSORS, ITS AND THEIR AFFILIATES, AND ITS AND THEIR EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, AGENTS, CONTRACTORS, AND OTHER REPRESENTATIVES FROM ALL CLAIMS, DEMANDS, ACTIONS, LOSSES, LIABILITIES, AND EXPENSES RELATED TO THE EVENT.»

PS: Vi forbeholder oss retten til å endre reglene om vi må, metaen endres, spillet oppdateres eller vi ser det er nødvendig!

 

Klikk her for Globale regler