10-14 Oktober
Datatreff i Tønsberg

Hva er Polar Party?

Polar Party er et arrangement for barn og unge som er interessert i gaming, spill og digital kultur. Det blir arrangert årlig av den frivillige organisasjonen Polar Interesseorganisasjon. Vi har over 25 års erfaring med data-arrangement og arrangørene er fra 17-40 år!

Arrangementet strekker seg over fem dager, og som deltaker får man en egen sitteplass med strøm og nettverk. Deltakerne kan ta med egen PC eller spillkonsoll i tillegg til å delta i konkurranser og spille i Arkaden som blir satt opp.

Vi arrangerer alt fra game konkurranser som CS:GO og Leauge of Legends med stor premiepott, til andre konkurranser på scenen og leker åpent for alle.

Mat og drikke er viktig og Polar Party er kjent for vår helt egne kantine som lager alt fra burger til salat. Mineralvann, snacks, sjokolade, nudler osv har vi også på menyen. Siden vi er et frivillig arrangement kan vi holde prisene lave og tilby et godt og variert utvalg til deltagerne våre. Mer informasjon om nøyaktig utvalg kommer!

Når er Polar Party 31?

Polar Party avholdes uke 41 i høstferien i Slagenhallen, Tønsberg. Vi åpner dørene tirsdag 10. oktober kl 20:00 og stenger lørdag 14. oktober kl 12:00.

Du trenger å ha med deg

Du bør også ha med deg

Du kan ta med deg

Du kan ikke ta med deg

Regler for Polar Party 31

  1. Kun personer med gyldig bånd (kjøpt billett) og crew har tillgang til hallen.
   • Foresatte eller andre har ikke tilgang til å hjelpe med å bære inn utstyr i hallen. Foresatte må kjøpe billett for å komme inn. Crew vil ikke ha mulighet til å følge foresatte inn.
   • Sponsorer og lignende får egne bånd.
   •  I tidsrommet 23.00-10.00 sendes alle med festivalpass ut, dette grunnet at det i tidsrommet for det meste foregår soving, og ingen aktiviteter på scene/arkade.
  2. Vi forbeholder oss retten til å se gjennom alle sekker/bagger og lignende som skal inn i hallen.
  3. Parkering skal kun skje på merkede plasser. Respekter avsperringer og vaktenes anvisninger!
  4. Røyking er ikke tillatt inne. Røyking skal skje ute på anvist plass. Kast sneipene dine i aksebegeret!
  5. Polar Party er et rusfritt arrangement og vi fører nulltoleranse mot alle rusmidler. Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt medbrakt eller brukt på området inne og ute.
   • Berusede personer vil bli nektet adgang og bortvist fra området.
   • Berusede deltakere vil bli bortvist og nektet videre deltakelse uten advarsel.
  6. Kun angitte innganger skal benyttes. Til vanlig er dette hovedinngangen, under innslippet kan andre anvisninger komme.
  7. Avsperrede områder merket med «Crew only» eller sperrebånd er KUN for crew og skal respekteres.
  8. Hold plassene deres ryddig, respekter de rundt dere (spesielt dere med høytalere) og være snill og grei.
  9. Hærverk, tyveri og lignende på området inne og ute er ikke tillatt.
  10. El-sparkesykkel og  andre elektriske fremkomstmidler er ikke tillatt i hallen.
  11. Alle forsøk på hærverk, tyveri og lignende vil bli politianmeldt.
  12. Det er ikke tillatt med hvitevarer som kjøleskap, kjølebokser tilkoblet strøm, vannkokere og bordvifter og lignende. Kun strøm til datamaskiner/konsoller og tilhørende utstyr. Dette er viktig, vi har ikke uendelig med strøm!
   • Gjenstander som bryter med forbudet vil bli fjernet. Vi tar ikke ansvaret for ulovlige ting/gjenstander/utstyr som blir fjernet.
  13. Følg instrukser fra crew.
  14. Soving er kun tillatt på anviste plasser, se skilter eller spør om veien. Soving i sovesalen vil kun være tilgjengelig for de med betalte soveplasser.
  15. Soving under PC-plass er STRENGT forbudt. Dette er med tanke på brannsikkerhet.
  16. På grunn av ny bordløsning er det i år ikke tillatt med hyller. Vi ser på muligheter for løsninger på dette til neste år!
  17. Sofaer og andre ting som går ut over deltakernes angitte plass skal ikke medbringes til hallen. Det må være plass mellom bordrader til rømningsveier.
  18. Vi forbeholder oss retten til å fakturere bortkjøring og kasting av hensatt utstyr og byggverk.
  19. De som skal delta i spillkonkurranser og/eller kreative konkurranser, forplikter seg å sette seg inn i reglene for konkurransene. Alle forsøk på juks vil føre til diskvalisering.
  20. Følgende utstyr har du ikke lov til å ta med på Polar Party:
   • Laserpekere
   • Droner
   • Lufthorn
  21. Polar interesseorganisasjon og crewet har ikke ansvar for medbrakt utstyr og lignende. Husk reiseforsikring.
  22. Brann/evakuering
   • Ved brann eller evakuering skal anviste nødutganger benyttes, vennligst la alt av medbrakt utstyr stå igjen.
  23. De som skal sove i campingvogn/bobil/combi camp/telt utenfor hallens område MÅ si ifra på forhånd. Send e-post til sikkerhetsansvarlig: [email protected]
   • Campingvogn/bobil/combi camp/telt må registreres hos sikkerhet for at de skal få lov til å stå/settes opp på området. En godkjennelse henges på vogna/teltet så vi lett kan se at den har gyldig tillatelse. Vogner/telt uten tillatelse blir tauet bort bort på egen risiko og regning.
   • Det vil ikke bli tilgjengelig strøm til campingvogn/bobil/combi camp/telt. Det er heller ikke lov til å ta med eller benytte aggregat eller høytaleranlegg.
   • Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt tundt eller i campingvogn/bobil/combi camp/telt. Dette vil medføre til bortvisning av personer og eventuelt borttauing av campingvogn/bobil/combi camp/telt på eierens regning.
  24. Endringer i regler kan komme uten videre varsel. Du plikter deg, som deltaker på Polar Party, å kunne gjeldene regelverk. Du vil alltid finne de gjeldene/oppdaterte reglene på våre nettsider.
  25. Brudd på disse reglene kan medføre til advarsler, bortvisning, klipping av bånd og eventuelt politianmeldelse.