For å unngå misforståelser har vi utarbeidet regler som gjelder for alle spillkonkurranser. Kort oppsummert: følg vanlig norsk folkevett så går det fint. Husk at konkurransespesifikke regler gjelder i tillegg til disse globale reglene. De finner du på de respektive spill-sidene.

Mulige konsekvenser

Under listes mulige konsekvenser. Merk at dette er bare retningsførende, vi kan velge å håndheve reglene strengere eller mildere.

Hendelser som normalt medfører diskvalifisering fra konkurransen

 • Feilaktig informasjon til gamecrew med overlegg.
 • Bruk av exploits og bugs med sannsynlighetsforsett.
 • Flytte seg til en annen plass i hallen uten å melde fra til gamecrew.
 • Bytte ut spillere på laget uten å melde fra til gamecrew.
 • Bruke en spiller i konkurransen som ikke har kjøpt sitteplass-billet.

Hendelser som normalt medfører tap av matchen

 • Dårlig oppførsel/dårlig sportsånd.
 • Ikke møte opp til avtalt tid.
 • Bruk av macros eller automatiske handlinger via hardware eller software som ikke er godkjent i regler.

Lagkapteinens ansvar

Lagkapteinen har ansvar for laget sitt under turneringen. De må sørge for at resten av laget er inneforstått med alle regler som er relevante for konkurransen. Lagkapteinen er representant for resten av laget, og det er han/hun gamecrew i hovedsak ønsker å kommunisere med.

Forventninger til deltagere

Kampstart

Ved kampstart skal begge lag stille med likt antall spillere. Dersom et eller begge lagene ikke har dette, utsettes kampstart med intill ti minutter. Dersom et eller flere lag fremdeles ikke har nok spillere ved ny kampstart vil det laget med flest spillere tilkoblet kampen vinne. Ved det tilfelle at begge lagene har likt antall spillere ved ny kampstart skal kampen starte uavhengig av antall spillere – flere spillere kan ikke bli med underveis.

Fungerende utstyr

Det forventes at deltagere møter opp med utstyr som fungerer under hele konkurransen.

Konfliktløsning

Om det skulle oppstå en konflikt mellom to lag i en konkurranse så bes lagkaptein å kontakte gamecrew for konfliktløsning. Dersom en deltager utilfreds med gamecrew sin avgjørelse kan de eskalere til arrangementansvarlig for en endelig avgjørelse.

Vi ber lag og deltagere fra og avstå å kreve overdrevne mengder bevis fra motstander. F.eks å kreve demo/smokepic/configs/replays fra alle spillere på motstanderen sitt lag på grunnlag av en vag mistanke.

Utbetaling av premier

Premier blir utbetalt som de er opplyst om på nettsida. Vi betaler normalt ut premier kontant på scena. Merk at alle vinnere må fylle ut et skjema for å få premiene, og er selv ansvarlig for eventuell innrapportering til skattemyndigheter – vi har ikke ressurser til å gjøre slikt. Dersom det er for få påmeldte i konkurransen til at det kan avholdes en konkurranse, forbeholder Polar seg retten til å avlyse konkurransen og ikke å betale ut premier i denne konkurransen.

Feil fra arrangør

De eneste aksepterte grunnene til fravær fra en match er som følger:

 • Nettverksfeil
 • Serverfeil
 • Strømfeil

Crew

Crew kan også delta i alle konkurranser som de ikke selv er med på å bedømme, gitt at deltakelsen ikke går på bekostning av skifttider eller nødvendig søvn. Crew som bryter med denne regelen blir diskvalifisert fra konkurransen, og må synge karaoke på scena på fredag.

 

Ved uklarheter tolker Polar reglene. Ved uenighet blir pårørte parter bedt om å fremme sitt syn på saken før endelig avgjørelse blir fattet.

Start typing and press Enter to search