I tillegg til reglene for hver kreative konkurranse, har vi et felles regelverk for alle de kreative konkurransene:

  • Du må ha lagd bidraget selv, eller i sammarbeid med andre.
  • Fotobidrag må være høyoppløselige, nedskaler ikke utover eventuell cropping/beskjæring i etterbehandlingsprosessen.
  • Video og film skal leveres via YouTube eller Vimeo, og ikke over 3 minutter i lengde.Vi forbeholder oss retten til å gjøre unntak om vi er veldig fornøyd med kvaliteten på et bidrag.
  • Foto kan gjerne være etterbehandlet i for justering av farger/kontraster, så fremst regler for konkurransen ikke hindrer dette.
  • Vi forebeholder oss retten til å diskvalifisere eller avvise et bidrag for enhver årsak vi finner passende. Dette kan for eksempel forekomme dersom antall bidrag i en konkurranse er veldig høy. I så tilfelle velger vi ut bidragene med høyest kvalitet.

Lisensiering

  • Når du sender inn ditt bidrag til konkurransen, lisensierer du bidragene dine under Creative Commons BY-NC-lisensen. Denne gir Polar Interesseorganisasjon en ikke-eksklusiv rett til offentliggjøring av bidrag i konkurransen, inklusive bidrag for nedlasting fra Internett, både på egne servere og på andre nettsteder. Bidrag lisensiert under CC-BY-NC-lisensen kan ikke videreselges, og du er selvfølgelig sikret kreditering.
  • Dersom du er medlem av TONO eller annen bransjeorganisasjon som har tilsvarende regelverk som de (krever penger av oss dersom vi spiller av bidraget for eksempel…..) kan du ikke delta i konkurransen som er koblet til din bransjeorganisasjon (TONO=null musikkcompo).

Frist

  • Ditt bidrag må være sendt til oss innen fredag 2. oktober klokka 18:00.

Start typing and press Enter to search