E-sport
58168-0477ca65ebe3a91ddf30c9bd6450397a

Velg ditt spill under

Polar Party

98 User(s) Online Join Server
 • Technic
 • Wns7580
 • Alfa
 • Noodel
 • Turle man
 • aDRINbIST
 • Fabiannnn
 • Fabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 • ksgamer04

Globale Spill Regler

For å unngå misforståelser har vi utarbeidet regler som gjelder for alle spillkonkurranser. Kort oppsummert: følg vanlig norsk folkevett så går det fint. Husk at konkurransespesifikke regler gjelder i tillegg til disse globale reglene. De finner du på de respektive spill-sidene.

MULIGE KONSEKVENSER

Under listes mulige konsekvenser. Merk at dette er bare retningsførende, vi kan velge å håndheve reglene strengere eller mildere.

Hendelser som normalt medfører diskvalifisering fra konkurransen

 • Feilaktig informasjon til gamecrew med overlegg.
 • Bruk av exploits og bugs med sannsynlighetsforsett.
 • Flytte seg til en annen plass i hallen uten å melde fra til gamecrew.
 • Bytte ut spillere på laget uten å melde fra til gamecrew.
 • Bruke en spiller i konkurransen som ikke har kjøpt sitteplass-billet.
 • Bytte ut mer enn en spiller av laget. Unntaksvis ved større PC-problemer eller sykdom, kan det tillates to. Dette for å unngå total-skifte i laget.
 • Ta i mot eller gi penger i avtaler om konkurransen (få lag til å melde seg ut eller kjøpe inn en enkeltplasser på laget.

Hendelser som normalt medfører tap av matchen

 • Dårlig oppførsel/dårlig sportsånd.
 • Ikke møte opp til avtalt tid.
 • Bruk av macros eller automatiske handlinger via hardware eller software som ikke er godkjent i regler.
 • Bruk av jukseprogram og/eller map hack program.
 • Bevisst frakobling uten gyldig grunn.
 • Bruk av innstillinger som går i mot standard- og tillatte innstillinger.
 • Med vilje la motstander vinne en kamp.
 • Usportslig eller forstyrrende adferd som upassende og/eller uprofesjonelle handlinger rettet mot en annen spiller eller turneringsarrangør.
 • Bruk av spillbug som blir sett på av dommerne som urettferdig.
 • Bruk av en ulovlig spiller. F.eks en som ikke har billett.

LAGKAPTEINENS ANSVAR

Lagkapteinen har ansvar for laget sitt under turneringen. De må sørge for at resten av laget er inneforstått med alle regler som er relevante for konkurransen. Lagkapteinen er representant for resten av laget, og det er han/hun gamecrew i hovedsak ønsker å kommunisere med.

Lagkapteinen plikter å møte gamecrew punktlig ved gamedesk når kampen skal starte. Lagkapteinene blir matchet og står gjensidig ansvarlig for å sette opp kamp i samsvar med reglene og spille kampen så fort det lar seg gjøre. Ny kamp starter ikke før neste tildelt tidspunkt og perioden mellom kampslutt og ny kamptid skal brukes til forberedelse til neste kamp (mat, drikke, o.l.)

FORVENTNINGER TIL DELTAGERE

KAMPSTART

Ved kampstart skal begge lag stille med likt antall spillere. Dersom et eller begge lagene ikke har dette, utsettes kampstart med intill ti minutter. Dersom et eller flere lag fremdeles ikke har nok spillere ved ny kampstart vil det laget med flest spillere tilkoblet kampen vinne. Ved det tilfelle at begge lagene har likt antall spillere ved ny kampstart skal kampen starte uavhengig av antall spillere – flere spillere kan ikke bli med underveis.

FUNGERENDE UTSTYR

Det forventes at deltagere møter opp med utstyr som fungerer under hele konkurransen.

KONFLIKTLØSNING

Om det skulle oppstå en konflikt mellom to lag i en konkurranse så bes lagkaptein å kontakte gamecrew for konfliktløsning. Dersom en deltager utilfreds med gamecrew sin avgjørelse kan de eskalere til arrangementansvarlig for en endelig avgjørelse.

Vi ber lag og deltagere fra og avstå å kreve overdrevne mengder bevis fra motstander. F.eks å kreve demo/smokepic/configs/replays fra alle spillere på motstanderen sitt lag på grunnlag av en vag mistanke.

UTBETALING AV PREMIER

Premier blir utbetalt som de er opplyst om på nettsida. Vi betaler normalt ut premier kontant på scena. Merk at alle vinnere må fylle ut et skjema for å få premiene, og er selv ansvarlig for eventuell innrapportering til skattemyndigheter – vi har ikke ressurser til å gjøre slikt. Dersom det er for få påmeldte i konkurransen til at det kan avholdes en konkurranse, forbeholder Polar seg retten til å avlyse konkurransen og ikke å betale ut premier i denne konkurransen.

FEIL FRA ARRANGØR

De eneste aksepterte grunnene til fravær fra en match er som følger:

 • Nettverksfeil
 • Serverfeil
 • Strømfeil

CREW

Crew kan også delta i alle konkurranser som de ikke selv er med på å bedømme, gitt at deltakelsen ikke går på bekostning av skifttider eller nødvendig søvn. Crew som bryter med denne regelen blir diskvalifisert fra konkurransen, og må synge karaoke på scena på fredag.

Ved uklarheter tolker Polar reglene. Ved uenighet blir pårørte parter bedt om å fremme sitt syn på saken før endelig avgjørelse blir fattet.

Timeplan

Torsdag:

15:30 LoL semifinale 2

20:30 Sceneshow

Fredag:

23:59 CS:GO finale

23:59 Overwatch Briefing

00:15 Overwatch 1

01:15 Overwatch 2

02:15 Overwatch 3

03:15 Overwatch finale

12:00 LoL finale

16:30 PUBG

21:00 Sceneshow

Lørdag:

23:59 Premieutdeling

06:00 Viewing party LoL

Premiefordeling

Plass PUBG
118 000,00 kr
24 000,00 kr
31 500,00 kr
4Billetter til PP28
Total premie:23 500,00 kr
Plass League of Legends
113 000,00 kr
23 000,00 kr
31 500,00 kr
4Billetter til PP28
Total premie:17 500,00 kr
Plass Counter-Strike:GO
19 000,00 kr
22 500,00 kr
31 500,00 kr
4Billetter til PP28
Total premie:13 000,00 kr
Plass Overwatch.
14 500,00 kr
22 000,00 kr
31 500,00 kr
4Billetter til P28
Total premie:8 000,00 kr

Regler

NB: Globale regler gjelder her også

Geenerelle spill innstillinger:
dette blir ikke kjørt på en egen server, men vi kjører “E-sport modus” i PUBG
Server region: EU
Team: Squad 4p

Game mode: Battle royal

Posisjon poeng: Challengermode Squad

Kill scoring: fixed

Score per kill: 15pts

Kamera restriksjoner: First Person only on

Map: Erangel/Miramar

Poeng systemet: (Dette kan bli endret for å være oppdatert med det mest oppdaterte reglementet)

Kill points: 15pts
1.Plass: 500pts

2.Plass: 410pts

3.plass: 345pts

4.plass: 295pts

5.plass: 250pts

6.plass: 210pts

7.plass: 175pts

8.plass: 145pts

9.plass: 120pts

10.plass: 100pts

11.plass: 80pts

12.plass: 65pts

13.plass: 50pts

14.plass: 40pts

15.plass: 30pts

16.plass: 20pts

17.plass: 15pts

18.plass: 10pts

19.plass: 5pts

20.plass: 0pts

Spill innstillinger

 • Server Region: EU

 • Player Number restriction: 100

 • Team: Squad 4P

 • Zombie mode: Off

 • DBNO Revive: On

 • DBNO revive Casting time: 10s

 • DBNO HP Decreasing rate: 1x

 • Player Camera Restriction: First Person only on

 • Map Option: Sunny

 • Playzone Progress: 1x

 • Centralized circle: 0x

 • Red zone: Disabled

 • Care Package Frequency: 1x

 • Convert dead player to observer: Off

 • Public spectating: Off

 • Killer spectating: Off

 • Display EndCircle Location: Off

 • End Circle Location Rate: 0%

 • End Circle Location Town: 1x

 • End Circle Location Field: 1x

 • End Circle Location Mountain: 1x

 • Car / Motorbike: 1x

 • Boat: 1x

 

 • Sniper Rifles: 1,3x

 • Assault Rifles: 1,3x

 • Hunting Rifles: 1,3x

 • LMGs: 1,3x

 • SMGs: 1,5x

 • Shotguns: 1,3x

 • Handguns: 1,5x

 • Throwables: 1,3x

 • Melee: 1,3x

 • Crossbow: 1,3x

 • Flaregun: 0x

 • Scope Attachments: 1,3x

 • Magazine Attachments: 1,3x

 • Muzzle Attachments: 1,3x

 • Stock, Foregrip Attachments: 1,3x

 • Med kit : 1,3x

 • First aid: 1,3x

 • Bandage: 1,3x

 • Pain killer: 1,3x

 • Energy drink: 1,3x

 • Jerry can: 1,3x

 • Bag Lv1: 1,3x

 • Bag Lv2: 1,3x

 • Bag Lv3: 1,3x

 • Helmet Lv1: 1,3x

 • Helmet Lv2: 1,3x

 • Helmet Lv3: 0x

 • Armor Lv1: 1,3x

 • Armor Lv2: 1,3x

 • Armor Lv3: 1,3x

 • Costumes: 1x

 • Ammunitions: 1,8x

Video arkiv fra kampene

Påmelding

Trykk her for å melde deg på Overwatch

Regler

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Overwatch som organiseres av Polar Party. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser. Reglementet er hentet fra og likt som telenorligaen og gamer.no.

 1. Det er fire spillmoduser i Overwatch:
  • Assault
  • Escort
  • Control
  • Hybrid
 2. Seiersbetingelser:
  • Assault: Det laget som sikrer flest kontrollpunkt innen tiden utløper
  • Escort: Laget som får payloaden til det siste kontrollpunktet raskest. Om ingen lag når det siste kontrollpunktet, vil laget som får payloaden lengst vinne
  • Hybrid: Består av seiersbetingelser fra både Assault og Escort
  • Control: Spilles som best av fem. Laget som sikrer tre kontrollpunkt vinner. Lagene skal ta skjermbilde fra hvert kontrollpunkt
  • Tiebreaker: Dersom Assault/Escort/Hybrid ender opp uavgjort/Sudden Death vil det bli spilt tiebreaker på et forhåndsbestemt Control-kart i best av tre-format
 3. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere listet i pkt. 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Når et lag når ett av seiersbetingelsene
  • Et lag gir/trekker seg
 4. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når et av lagene har oppnådd seier i majoriteten av periodene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt

Kapittel 2. Kampforberedelser

 • Reglementet følger globale game-regler.

Kapittel 3. Kampavvikling

 1. Alle kamper skal spilles på europeiske servere, med den nyeste versjonen av spillet
 2. Det er tillatt at lagenes trenere ser på kampene fra sitt lags perspektiv, så lenge man ikke får mer informasjon enn sine egne spillere. Lobbyleder bestemmer i samråd med laglederne hvem som skal settes som «spectators».
 3. Innstillinger i spillet:
  • Rule Set: Competitive
  • Map Options:
   • Map Rotation: After a game
   • Map Order: Single Map
   • Return to Lobby: After a game
  • Maps: Velg hvilket kart dere skal spille
  • Assault-kart:
   • Hanamura
   • Temple of Anubis
   • Volskaya Industries
  • Escort-kart:
   • Dorado
   • Route 66
   • Watchpoint: Gibraltar
  • Hybrid-kart:
   • Hollywood
   • King’s Row
   • Numbani
  • Control-kart:
   • Ilios
   • Lijiang Tower
   • Nepal
  • Hero Options:
   • Hero Selection Limit: 1 per team
   • Role Selection Limit: None
   • Allow Hero Switching: On
   • Respawn as Random Hero: Off
  • Heroes:
   • Alle helter er på, om ikke annet er spesifisert
  • Gameplay Options:
   • High Bandwidth: On
   • Control Game Mode Format: Best of 5 (Tiebreaker skal bruke Best of 3)
   • Health Modifier: 100%
   • Damage Modifier: 100%
   • Healing Modifier: 100%
   • Ultimate Charge Rate Modifier: 100%
   • Respawn Time Modifier: 100%
   • Ability Cooldown Modifier: 100%
   • Disable Skins: Off
   • Disable Health Bars: Off
   • Disable Kill Cam: On
   • Disable Kill Feed: Off
   • Headshots Only: Off
  • Team Options:
   • Team Balancing: Off
 1. I seriespill spilles det fire kamper.
 2. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall antall kamper som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall seire som beskrevet i pkt. 1-2. Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i en turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5.
 1. Elimineringsprossessen skjer ved bruk av OWdraft.com. Hjemmelaget starter elimineringsprossessen og hvert lag eliminerer kart til det gjenstår det antall kart man skal spille. Hver lagleder bekrefter elimineringene i kommentarfeltet eller ved å laste opp skjermbilde fra OWdraft.com. Bortelaget bestemmer første kart som skal spilles, mens hjemmelaget bestemmer side. Taperlaget av første kart bestemmer neste kart, mens vinnerlaget bestemmer side.
 2. Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører helter, kart eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen.
 1. En periode restartes dersom noe skjer i løpet av de første 60 sekundene.
 2. Lagene skal vente minst 15 minutter i påvente at spiller eller innbytter er tilbake. Når 15 minutter er passert, kan lagene gjenoppta perioden. Laget som mistet en spiller må fullføre kampen med én spiller mindre hvis laget ikke kan erstatte den frakoblede spilleren med en annen spillerberettiget spiller.

Kapittel 4. Spilleregler

 1. Om en server går ned midt i en runde vil standardregel være å starte runden på nytt
 2. Hvis en server går ned på runde 2 eller 3 av et Control-kart skal lagene fortsette på samme bane med samme angrepsmål. Admins kan gi seieren til et lag om det kan bevises at laget uansett hadde vunnet om en server går ned.
 1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å stoppe spillet. Stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.
 2. En administrator kan beordre spillet stoppet, eller stoppe spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.
 3. For øvrige bestemmelser og regler rundt utsettelse, fravær, og uteblivelse gjelder punktene i Kamp- og konkurransereglementet Kapittel 11.
 4. Ved offline-arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.
 1. Polar Party reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Polar Party finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 1-2. Lag med flest poeng der uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.
  • Hvis lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier.

Video arkiv fra kampene

Regler

NB: Globale spill regler gjelder i denne og resten av spillkonkurransene på Polar Party.

Vi vil følge Norske e-sport regler for konkurransen, lik som brukes idag og som er hentet fra Gamer.no (telenorligaen)

Regler

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Counter-Strike: Global Offensive som organiseres av Polar Party.. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere listet i pkt. 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:

Et lag vinner 16 runder

Alle rundene fullføres

Et lag gir / trekker seg

Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp, En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

 1. Reglementet følger globale game-regler.

Kapittel 3. instillinger

All bruk av scripts er forbudt med unntak av buy, toggle & demo scripts. «Jumpthrow» scripts er også tillatt, og faller ikke inn under forbudet. Under følger noen eksempler på scripts som er forbudt:

Stop shoot scripts [Use or AWP scripts]

Center view scripts

Turn scripts [180° or similar]

No recoil scripts

Burst fire scripts

Rate changers (Lag scripts)

FPS scripts

Anti flash scripts or binding (snd_* bindings)

Bunnyjump scripts

-Stop sound scripts

Kommandoer og parametere som ikke er tillat

Følgende kommandoer er forbudt:

mat_hdr_enabled

Følgende startparametere er forbudt:

+mat_hdr_enabled 0/1

+mat_hdr_level 0/1/2

Alle In-Game overlays – inklusive de med opprinnelse i selve spillet – er forbudt, med unntak av følgende:

cl_showpos 1

cl_showfps 1

net_graph 0/1 (det er ikke lov å utnytte net_graph-kommandoen på en slik måte at den hjelper spiller med sikting o.l.)

Ingen spilltjenertillegg er tillat med mindre annet er spesifisert i punktene under.

Spilltjeneren må ha VAC2 installert og aktivert.

eBot er tillatt.

Lag må laste ned de offisielle konfigurasjonsfilene fra Polar Party . Disse må lastes opp til lagets spilltjener for at korrekte innstillinger skal kunne lastes inn. Det er begge lags ansvar å påse at innstillingene er korrekte.

sv_pure skal være satt til «1» i alle kamper, dette er ufravikelig og obligatorisk.

Begge lag er ansvarlig for å kontrollere spilltjenerinnstillingene. Ved påbegynt spill regnes innstilligene som godtatt av begge lag, og vil ikke gi rett til klageadgang etter kampen.

I seriespill spilles kamper á 2 perioder.

I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.

En periode regnes som ferdigspilt når det er blitt spilt 15 runder (MR15).

Kart som benyttes i Polar Partys turneringer og seriespill vil annonseres på de respektive turnerings- og seriesider.

Hvis ikke annet er kommunisert, benytter Polar Party Valve’s «Active Duty» kart. Disse er følgende:

Dust 2

Inferno

Train

Mirage

Cache

Nuke

Overpass

Alle 10 spillere skal være på spilltjeneren og klare før en periode kan startes. Her følges tidsfrister spesifisert i pkt. 2-2.

Krav om opptak. Alle spillere skal ta opp demo av kampen og lagre den i minst to måneder etter kampslutt.

Det skal tas skjermbilde av statusskjermen mens alle spillerne er tilkoblet tjeneren. Dette bildet skal vise steam-ID-en til spillerne og skal lastes opp på kamspiden.

Sidevalg blir avgjort ved en knivrunde. Her bestemmer vinneren av knivrunden hvilken side laget skal starte på.

Skulle det oppstå en feil ved spilltjener som er til hinder for kampens videre forløp, og dette finner sted før det har blitt fullført tre runder av perioden skal perioden re-startes. Oppstår overnevnte feil etter at tre runder er fullført, skal lagkapteinene ta kontakt med administrator.

 

En kamp re-startes kun dersom en spiller blir frakoblet fra spilltjeneren før første «Kill» i første runde av perioden. Etter dette tidspunktet skal kampen pauses ved rundeslutt av den perioden hvor frakoblingen fant sted. Se pausereglene i pkt.

Lagene skal vente minst 15 minutter i påvente at spiller eller innbytter er tilbake på spilltjeneren. Når 15 minutter er passert, kan lagene gjenoppta perioden. Laget som mistet en spiller må fullføre kampen med én spiller mindre hvis laget ikke kan erstatte den frakoblede spilleren med en annen spillerberettiget spiller.

Spillerbytter kan foregå gjennom hele kampen. Pausefunksjonen kan benyttes i denne anledning, så fremt mostander har blitt informert om dette på forhånd. Pausen skal ikke overstige 5 minutter i varighet.

 

Spillere og lag kan pause kampen der problemer oppstår som gjør det umulig for lag eller spiller å fortsette kampen. Pausen skal benyttes i påfølgende runde i tidsrommet som kalles «freezetime». Ved pause skal laget eller spiller oppgi årsak. Der hvor det ikke foreligger noen årsak, kan kampen gjenopptas. Pauser uten gyldig årsak vil straffes med advarsel.

 

Overtid spilles med maks runder 3 (MR3).

Instillinger for overtid er som følger:

mp_maxrounds 6

mp_startmoney 10000

Kapittel 4. Spilleregler

Bomben skal plantes slik at den er synlig. Det er ikke tillatt å booste ved planting eller bugplante.

Det er ikke tillatt på noe som helst måte å utnytte bugs, så man får en fordel ovenfor andre spillere. Utnytter man bugs, kan dette risikere i en diskvalifikasjon ifra turneringen.

Alle spillere skal oppføre seg på en ordentlig måte. Dette gjelder ved spamming i ingame chat o.l. Det er bare lagkapteiner som får lov til å skrive i ingamechat under hele kampen (unntak er ord som GLHF, GH, GG ol.)

Boosting av spillere er lov, så lenge man ikke benytter seg av bugs ved boosten (Se over kanter o.l) Det er ikke lov med granat boost av spillere. Boosting vil ikke være tillatt der det er tre (3) eller flere spillere inkludert i boosten/”tårnet”.

Polar Party reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Gamer.no finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:

Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 3-2. Lag med flest poeng der hvor uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.

Hvor lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier. Jmf. Kampreglement pkt.

Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp.

Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.

Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

Video arkiv fra kampene

Regler

NB: Globale spill regler gjelder i denne og resten av spillkonkurransene på Polar Party.

 

Regler

Det spilles 1 match per runde i innledende runder, og så BO3 (best av 3) i semifinale og loser bracket finale etterfulgt av en BO5 (best av 5) finale hvor laget fra upper bracket starter med én seier.

Server: EU WEST

Tillate kart: Summoner’s Rift

Konkurranse modus: Tournament Draft 5v5

Bans per lag: 5 (3+2)

Tillatt tid per kamp: Til vinneren er avgjort

Spillvinner: Laget som ødelegger fiendens Nexus eller tvinger mostanderen til å gi opp.

Restriksjoner: Det er ingen restriksjoner per dags dato. Turneringslederen eller konkurranseansvarlig har lov til og legge til restriksjoner på items eller champions til enhver tid om det finnes kjente bugs eller det kommer nye champions eller items kort tid før Polar Party.

Draftrekkefølge: Laget på toppen bestemmer i utgangspunktet siden de ønsker å starte på. Dersom det ikke kan fattes enighet om dette, avgjøres dette ved å kaste mynt. I en kamp hvor det spilles flere omganger, får vinneren velge side for neste omgang.

Draft mode foregår i et snake-draft format som følger:

Blått lag = A; Red lag= B

Bans: ABABAB

Picks: ABBAAB

Bans: BABA

Picks: BAAB

KRAV:

  • Ubevisst frakobling: En spiller som mister tilkoblingen til spillet pga. problemer eller hendelser med spillets klient, plattform, nettverk.

  • Kampforlating/Bevisst frakobling: En spiller som mister koblingen pga. spillerens handlinger (f. eks. forlater spillet).

 • Serverkræsj: Flere spillere som mister tilkoblingen til spillet pga problemer med serveren eller plattformen.

PROSEDYRER FOR STOPPING AV SPILL

  • En spiller som erfarer tekniske problemer, på et av lagene, kan når som helst spørre om game restart før first blood, eller før de første 5 minuttene av spillet har gått. Spilleren må ha gyldig grunnlag til dette. Alt fra at skjermkortet er svidd til stolen har knust er grunnlag til dette. I tillegg kommer konfigurasjonsproblemer som f.eks. Runes som ikke fungerer ordentlig. (Turneringsarrangør eller hovedadmin avgjør). Spilleren må deklarere problemet i offentlig spillchat og deretter forlate kampen. Runden er da sett på som ugyldig, og skal restartes med mindre turneringsarrangør avgjør at atferden representerer skittent spill.

  • Dersom en ubevisst frakobling hender før de første 5 minutene av runden og før first blood eller en spiller sin klient kræsjer eller feiler med lasting etter champion select, skal kampen startes på nytt. Ellers, dersom en frakobling ikke skjer som beskrevet i forrige setning, skal kampen fortsette som normalt. Den spilleren kan reconnecte til spillet så fort som mulig.

  • Hvis en spiller forlater runden uten og spesifisere hvorfor fortsetter spillet som normalt.

 • Om en serverkræsj forekommer, er det opp til turneringsarrangør og bestemme om kampen skal A) Restartes. B) gi seieren til et av lagene (denne avgjørelsen blir bare gjort om et av lagene er i nærheten av seier, som f.eks. i nærheten av å drepe motspillerens Nexus)

De følgende hendelsene vil bli sett på som skittent spill:

 • Se globale regler

Oppdagelse av skittent spill skal rapporteres til turneringsarrangør eller hoved admin.

Video arkiv fra kampene