hvordan-blir-polar.jpg

06/08/2020 melsom0

For deg som deltaker

Plassene er ~1 meter fra hverandre

Du kan sove i stolen din ved plassen din

Fortsatt konkurranser

Halv pris, to dager

Sceneunderholdning, men med sosial avstand

For deg som forelder

Du kan ikke komme inn i hallen (smittetiltak)

Færre deltakere, like mange frivillige

Smittesporing av alle i bygget

Det blir mye billigere å delta

Arrangører tilgjengelig for spørsmål

Den lange versjonen

Polar Party blir litt anderledes i år. Vi har kontinuerlig tatt vurderinger i tråd med myndighetenes råd hvorvidt Polar Party skulle arrangeres i år eller ikke. Med dagens situasjon har vi falt på at vi ønsker å gjennomføre et arrangement i tråd med gjeldende regelverk. For å minimere sjansen for smitte har vi måttet justere en del på konseptet, men vi ønsker alikevel å beholde ånden i Polar Party.

Færre deltakere

Tidligere år har vi gjerne hatt opp mot 1000 personer i hallen, inkludert de med og uten PC/spillkonsoll. Dette er naturligvis ikke forsvarlig i år, og i tråd med regelverk og råd fra myndighetene har vi valgt å sette maks-tak på 200 personer. Med 200 personer fordelt på plassen vi vanligvis har, gir vi hver og en rikelig med plass og anledning til å holde minst 1 meter avstand til alle andre deltakere.

Polar Party blir  kortere

Vi har i valgt å gjøre Polar Party kortere i varighet, med en liten vri. Årets arrangement vil være fra mandag 5. oktober kl 18:00 til onsdag 7. oktober kl 12:00. Dette har vi gjort fordi et kortere arrangement vil bidra til mindre mulighet for smitte. I tillegg registerer vi at mange ikke ønsker å ha et like langt arrangement i år enn tidligere.

Men! Det finnes her en liten vri. Skulle vi oppleve at årets arrangement blir utsolgt, vil vi slippe billetter til enda et arrangement. Dette arrangementet vil vare fra onsdag 7. oktober kl 18:00 til fredag 9. oktober kl 12:00. I tiden hallen er stengt vil hele hallen vaskes ned og desinfiseres av våre frivillige. Du kan kjøpe billett til begge arrangement dersom arrangement nummer to holdes, men du må ta med deg alt utstyr og så bringe det tilbake igjen.

Komfortlignende plasser

For å opprettholde smittevern og en minimumsavstand på 1 meter til alle andre vil det være kun to personer per bord per side der det normalt sitter tre. Du har 80×60 til rådighet på din plass, med et avsatt mellomrom mellom plassene som ikke skal brukes. Dermed blir det god avstand til alle andre deltakere, minimum 1 meter.

Ikke fritt valg av soveplasser

Vi skal naturligvis legge opp til 1 meter avstand (i alle retninger) mellom alle soveplasser og desinfisering etter hver person. For å gjennomføre arrangementet på trygg måte har vi derfor redusert arrangementet fra fire dager til to dager – noe som gjør at mange kan reise hjem for å sove. Det vil for førte gang være mulig å sove i stolen på sitteplassene, siden det er god avstand. Vi legger også ut noen få soveplass-billetter for salg, hvor du får tilgang til et eget avmerket område hele arrangementet.

Mindre kø i kantina

Kantina vår lager utrolig digge burgere, og det skal vi naturligvis ha i år også – i tillegg til annet matutvalg, sunne retter og snacks [vi setter STOR pris på all handel her – det gjør PP mulig å arrangere]. Men, det vil bli endringer i selve måten man bestiller på. Kanskje nettløsning, kanskje tydelig avgrensede områder, vi jobber med nøyaktig løsning sammen med offentlige råd. Det blir en ordning for å unngå køansamlinger.01/10/2019 melsom0

NB! Denne informasjonen gjelder for arrangement som planlagt før Korona-situasjonen. Det kan hende at det blir endringer som følge av dette.
For å unngå misforståelser har vi utarbeidet regler som gjelder for alle spillkonkurranser. Kort oppsummert: følg vanlig norsk folkevett så går det fint. Husk at konkurransespesifikke regler gjelder i tillegg til disse globale reglene. De finner du på de respektive spill-sidene.

MULIGE KONSEKVENSER

Under listes mulige konsekvenser. Merk at dette er bare retningsførende, vi kan velge å håndheve reglene strengere eller mildere. Hendelser som normalt medfører diskvalifisering fra konkurransen
 • Feilaktig informasjon til gamecrew med overlegg.
 • Bruk av exploits og bugs med sannsynlighetsforsett.
 • Flytte seg til en annen plass i hallen uten å melde fra til gamecrew.
 • Bytte ut spillere på laget uten å melde fra til gamecrew.
 • Bruke en spiller i konkurransen som ikke har kjøpt sitteplass-billet.
 • Bytte ut mer enn en spiller av laget. Unntaksvis ved større PC-problemer eller sykdom, kan det tillates to. Dette for å unngå total-skifte i laget.
 • Ta i mot eller gi penger i avtaler om konkurransen (få lag til å melde seg ut eller kjøpe inn en enkeltplasser på laget.
Hendelser som normalt medfører tap av matchen
 • Dårlig oppførsel/dårlig sportsånd.
 • Ikke møte opp til avtalt tid.
 • Bruk av macros eller automatiske handlinger via hardware eller software som ikke er godkjent i regler.
 • Bruk av jukseprogram og/eller map hack program.
 • Bevisst frakobling uten gyldig grunn.
 • Bruk av innstillinger som går i mot standard- og tillatte innstillinger.
 • Med vilje la motstander vinne en kamp.
 • Usportslig eller forstyrrende adferd som upassende og/eller uprofesjonelle handlinger rettet mot en annen spiller eller turneringsarrangør.
 • Bruk av spillbug som blir sett på av dommerne som urettferdig.
 • Bruk av en ulovlig spiller. F.eks en som ikke har billett.

LAGKAPTEINENS ANSVAR

Lagkapteinen har ansvar for laget sitt under turneringen. De må sørge for at resten av laget er inneforstått med alle regler som er relevante for konkurransen. Lagkapteinen er representant for resten av laget, og det er han/hun gamecrew i hovedsak ønsker å kommunisere med. Lagkapteinen plikter å møte gamecrew punktlig ved gamedesk når kampen skal starte. Lagkapteinene blir matchet og står gjensidig ansvarlig for å sette opp kamp i samsvar med reglene og spille kampen så fort det lar seg gjøre. Ny kamp starter ikke før neste tildelt tidspunkt og perioden mellom kampslutt og ny kamptid skal brukes til forberedelse til neste kamp (mat, drikke, o.l.)

FORVENTNINGER TIL DELTAGERE

KAMPSTART

Ved kampstart skal begge lag stille med likt antall spillere. Dersom et eller begge lagene ikke har dette, utsettes kampstart med intill ti minutter. Dersom et eller flere lag fremdeles ikke har nok spillere ved ny kampstart vil det laget med flest spillere tilkoblet kampen vinne. Ved det tilfelle at begge lagene har likt antall spillere ved ny kampstart skal kampen starte uavhengig av antall spillere – flere spillere kan ikke bli med underveis.

FUNGERENDE UTSTYR

Det forventes at deltagere møter opp med utstyr som fungerer under hele konkurransen.

KONFLIKTLØSNING

Om det skulle oppstå en konflikt mellom to lag i en konkurranse så bes lagkaptein å kontakte gamecrew for konfliktløsning. Dersom en deltager utilfreds med gamecrew sin avgjørelse kan de eskalere til arrangementansvarlig for en endelig avgjørelse. Vi ber lag og deltagere fra og avstå å kreve overdrevne mengder bevis fra motstander. F.eks å kreve demo/smokepic/configs/replays fra alle spillere på motstanderen sitt lag på grunnlag av en vag mistanke.

UTBETALING AV PREMIER

Premier blir utbetalt som de er opplyst om på nettsida. Vi betaler normalt ut premier kontant på scena. Merk at alle vinnere må fylle ut et skjema for å få premiene, og er selv ansvarlig for eventuell innrapportering til skattemyndigheter – vi har ikke ressurser til å gjøre slikt. Dersom det er for få påmeldte i konkurransen til at det kan avholdes en konkurranse, forbeholder Polar seg retten til å avlyse konkurransen og ikke å betale ut premier i denne konkurransen.

FEIL FRA ARRANGØR

De eneste aksepterte grunnene til fravær fra en match er som følger:
 • Nettverksfeil
 • Serverfeil
 • Strømfeil

CREW

Crew kan også delta i alle konkurranser som de ikke selv er med på å bedømme, gitt at deltakelsen ikke går på bekostning av skifttider eller nødvendig søvn. Crew som bryter med denne regelen blir diskvalifisert fra konkurransen, og må synge karaoke på scena på fredag. Ved uklarheter tolker Polar reglene. Ved uenighet blir pårørte parter bedt om å fremme sitt syn på saken før endelig avgjørelse blir fattet.

polarpæng.png

17/09/2019 melsom0
I år som ifjor slipper du å ta ut kontanter for å kjøpe ting i kantina. Du bruker bare brikka på armbåndet ditt! Vår cashlessløsning er integrert i vårt egenutviklede kantinesystem og koster deg ingenting å fylle på penger eller få penger tilbake.

Hvordan fungerer systemet?

Cashlessystemet er integrert i vårt kantinesystem. Du fyller på penger i sikkerhetsdesken i inngangen, med kontant eller bankkort. Det er ingen gebyrer ved påfylling av penger, men det er et minimumsbeløp på 50,- for å forhindre unødig mange transaksjoner. I bruk er det veldig enkelt. Vi har en infostasjon du kan skanne din brikke på, som viser deg hvor mye du har igjen og siste kjøpene dine. For å handle kjøper du mat i kiosken som vanlig, men skanner brikken din istedenfor å betale med kontant. Ved å gjøre det slik går det raskere og du får også maten din raskere 🙂

Aktivering av PolarPæng

Fyll ut skjemaet, og gå til sikkerhetsdesken for å fylle på penger.

Tilbakebetaling

Vi ønsker å gjøre cashlessystemet så enkelt som mulig. For å få penger tilbake i slutten av arrangementet om du skulle ha noe igjen fyller du ut et skjema på nett. Det koster ingenting å tilbakeføre penger så lenge du fyller ut skjema før du reiser. Vi tilbakebetaler til bankkonto 1-2 uker  etter arrangementet. Dersom du reiser før du har fylt ut skjema tar du kontakt med oss på [email protected] så ordner vi dette!

Noen små detaljer

Det er gratis å fylle på penger på brikka di med kontanter og vanlige bankkort (debet/BankAxept). Dersom du bruker kredittkort, må vi betale 3% gebyr, og da tar vi et lite gebyr fra deg også. Dersom du ikke fyller ut refunderingsskjema på arrangementet, tar vi et lite gebyr på 49 kroner for arbeidet med å overføre pengene etterpå. Vi kan kun utbetale til bankkonto. Dersom du ikke kontakter oss innen oktober er ferdig får vi merarbeid med regnskap, og trekker 20 kroner per påbegynte måned fra saldoen. Beløp under 50kr refunderes ikke.


16/08/2019 melsom0
Polar Party blir arrangert av Polar Interesseorganisasjon, som er en frivillig organisasjon for datainteressert ungdom, med omtrent 1000 medlemer fra store deler av Norge med en sentrering rundt Østlandet. I motsetning til kommersielle aktører, er det ingen enkeltpersoner hos oss som tar ut noe overskudd fra arrangementer – alt eventuelt overskudd vil bli benyttet til formål for medlemmene i organisasjonen.    

Først og fremst: Polar Party arrangeres av frivillige. Ingen får betalt. Vi har ingen eiere. Alt er ideelt arbeid.

Polar Party er et datatreff og ungdomsfestival som samler ungdom med interesse for data i ulike former og i ulikt kunnskapsnivå fra Østlandet for å tilbringe flere dager sammen. Her finner du informasjon som er nyttig for deg som er foresatt, om du vurderer å sende en eller flere på Polar Party.

Arrangører

Arrangementet ledes av en gruppe med erfarne arrangører, hvorav alle har erfaring med arrangering av datatreff, enkelte helt tilbake til 1997. Under seg har disse omtrent 100 personer som jobber frivillig for å sikre at arrangementet har høyest mulig standard på alle områder, fra sikkerhet til matprodusering. Arrangørene understreker at hele arrangementet, fra planlegging til gjennomføring, gjøres av frivillige personer hvorav ingen mottar økonomisk godtgjørelse. Det er heller ingen som eier arrangementet og eventuelt overskudd går til å gjøre framtidige arrangement enda bedre.

Sikkerhet: Alkohol, rusmidler og tyverier

Polar har en nulltoleranse for nyting av rusmidler inne i hallen. Vi konfiskerer alle rusmidler, og i de tilfeller dette blir funnet på personer under 18 år vil foreldre bli kontaktet. Funn av rusmidler vil bli politianmeldt. Det er fast vakthold i hallen, som også sjekker alle som går inn for adgangstegn. Det er svært lite tyverier som skjer på våre arrangementer, men vi anbefaler på det sterkeste at man sitter sammen med bekjente som kan passe på utstyret, at bærbare maskiner er fastlenket og at man ikke legger igjen mobiltelefon, lommebok eller andre verdisaker. De tyverier som har skjedd på våre arrangementer hadde vært avverget om denne tommelfingerregelen hadde blitt fulgt.

Nulltoleranse for mobbing

Polar har nulltoleranse for mobbing. Dette inkluderer, men er ikke avgrenset til, mobbing på bakgrunn av personlighet, rase, kjønn, ferdigheter, religion og seksuell legning. Alle rapporter om dette vil bli tatt seriøst.

Fasiliteter: Soving, dusjing og toaletter

Det er soveområder tilgjengelig for deltakere (men Korona-tiltak gjør det litt annet enn tidligere). Vi anbefaler at alle tar med seg sovepose og liggeunderlag eller seng som kan slås sammen, dobbelmadrass er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å oppbevare soveutstyr i soveområdene, hensatt soveutstyr vil bli fjernet. Dusjer er det mer enn nok av (men det kan bli begrensninger pga Korona). Det er egne garderober til gutter og jenter, og opp til 30-40 kan dusje samtidig. Alle dusjanlegg i Tønsberg kommune er stengt fra 1. oktober 2020 pga Korona-tiltak. Det er også et eget handicaptoalett.

Aldersgrense og anbefalinger

Det er ikke aldersgrense på Polar Party. Våre ressurser er dog begrenset, så vi tar ikke på oss ansvar for å passe på enkeltindivider. Personer under 12 år som ikke har tidligere datatrefferfaring eller er sammen med en større gruppe venner burde overnatte hjemme under arrangementet. Vi holder døgnåpent, og det er opp til hver enkelt deltaker å legge seg når han/hun ønsker det. Ved mangel på søvn kan inntrykket av datatreff være ganske ekstremt for de yngste. Alle er derimot unike, så vi håper at du som foresatt tar en beslutning om hvilken grad deres barn skal delta.

Teknisk assistanse

Arrangørene har ikke mulighet til å yte teknisk assistanse til alle som har tekniske problemer på Polar Party, så vi oppfordrer at deltakerne selv lærer seg nye ting og gjerne tar kontakt med andre for å lære nye ting. Vi er derimot behjelpelig om det virkelig er vanskelig å feilsøke, forutsatt at vi har ledig kapasitet.

Mattilbud

Vi har et variert tilbud i kantinen, med alt fra hurtigmat til sunne baguetter, salater og lignende. Det er mulig å kjøpe forhåndsbetalte måltidsbilletter som kan supplere ungenes ønske for hurtigmat med sunn og variert mat. I tillegg selges det brus, kaffe, te, energidrikk, snacks, godteri og frukt. Det vil til enhver tid være gratis å fylle flasker med vann. Fullstendig meny vil bli lagt ut når det nærmer seg arrangementet. [Informasjon her kan endre seg pga Korona]

Hygienekontroll

Vi har sterk fokus på hygiene på alle områder, og vaktpersonalet har som oppgave å tilse at hygienekravene blir oppfylt. Alle toaletter blir vasket minst tre ganger i døgnet, dusjer minst en gang i døgnet og kantina har svært strenge hygienekrav til matproduksjon. Les mer info om Korona-tiltak

Tilpasning for funksjonshemmede

Polars lokaler er tilpasset for rullestolbrukere. Vi har hatt deltakere som har vært brukere av rullestol, krykker og andre hjelpemidler. Vi gjør vårt beste for at deltakere ikke skal bli forskjellsbehandlet på bakgrunn av slike utfordringer. Vi setter pris på å få vite om slikt på forhånd.

Teknisk behov for de med egen datamaskin/spillkonsoll

Ved deltakelse på et dataparty er det normalt å ha med seg datamaskin/spillkonsoll. Denne bør på forhånd være klargjort med alt nødvendig teknisk utstyr, inkludert en ti meter lang nettverkskabel (dette kan også kjøpes på arrangementet ved behov). Hver deltaker får bare ett strømuttak og må selv besørge strømpad/forgrener dersom dette ikke er nok. Det er anbefalt å aktivere antivirus før man ankommer arrangementet. Har dere ikke dette installert, ta kontakt med vårt personale for assistanse. Polar stiller med bordplass og stol, men det er mulig å ta med egen stol dersom det er ønskelig – denne må dog tas med ved avreise. Det er fortsatt mest vanlig å reise på dataparty med egen datamaskin/spillkonsoll, men det er også mulig å kjøpe dags/festivalbillett for de som bare skal være innom litt. For besøkende har vi blant annet arkade, konserter og sceneshow.

Ankomst og avreise

Dagen vi starter er det mange som kommer. Det er ikke nødvendig å komme tidligere enn et kvarter før vi åpner, vi har dessverre ikke mulighet til å gi spesialbehandling uavhengig av hvor mye utstyr som blir tatt med. Merk at ingen uten billett, inkludert foresatte, har adgang til hallen.

Lommepenger

På et dataparty vil alle ha behov for penger. Kantina selger god og variert mat og i tillegg kan det være ønskelig å få i seg drikke, kjøpe snacks og lignende. Prisene i kantina er gode, og vi har fokus på å være like billige eller billigere enn nærmeste butikk. Polar Party har i år en cashless løsning hvor du fyller på penger i inngangen.

Besøk

På grunn av Korona er det ikke mulig (eller lovlig) for oss å slippe noen inn i bygget for besøk.

Samtalen

Før deltakelse på arrangementet anbefaler vi foresatte som har barn under 16 år å ta en samtale om forventninger og utfordringer. Snakk gjerne om telefonkontakt en gang om dagen, hvor mye mer man får ut av arrangementet ved å sove hver dag, Fortell at man må drikke minst 2,5 liter med drikke hver dag hvor minst 1,5 liter bør være vann. Å tro at ungdom som reiser på dataparty ikke spiser usunn mat er å villede seg selv, men be dem også få i seg variert mat i løpet av døgnet.

Kontakt oss gjerne

Vi er tilgjengelig på Discord, Facebook og e-post. Fra to uker før arrangementet åpner er vi tilgjengelig på telefon 33 50 23 40. Under arrangementet er vi tilgjengelig døgnet rundt på dette telefonnummeret.


16/08/2019 melsom0

Hva er Polar Party?

Polar Party er en datafestival for barn og unge. Polar har røtter tilbake til 1997 og har hver eneste år siden arrangert enten ett eller flere dataparty. I de senere årene har dette utviklet seg til å bli mye mer enn et rent dataparty. En deltager på Polar Party har som oftest med seg PCen, eller spillkonsollen sin og du har en fast avsatt plass du velger i vår plassvelger når den lanseres nærmere arrangementet. Du kan også være deltaker uten PC.

Når er Polar Party?

Polar Party avholdes uke 41 i høstferien i Slagenhallen, Tønsberg. Vi åpner dørene mandag 5. oktober kl 18:00 og stenger onsdag kl 12:00. Det andre arrangementet er fra onsdag 7. oktober kl 18 til fredag 9. oktober kl 12.

Du trenger å ha med deg

 • Innsjekkingsbevis fra Geekevents
 • Gyldig legitimasjon

Du bør også ha med deg

 • En 15 meter lang nettverkskabel
 • PC/Konsoll
 • Strømkabel, lydkabler, skjermkabel og strømpad/forgrener. Hver deltaker får kun ètt strømuttak.
 • En mus, og for de som ikke klarer seg uten, en musematte.
 • Godt headset
 • Kablet nettverkskort. Selv om vi setter opp trådløst nett i hele hallen kan vi ikke garantere for kvaliteten av dette grunnet forstyrrelser.
 • Tannbørste, barbersaker, deodorant og såpe
 • Håndkle
 • Rene klær
 • Penger i ønsket utførelse. Polar har et kontantløst-system i kantina, og du fyller på med bankkort i inngangen.
 • Mobiltelefon
 • Sovepose, liggeunderlag og pute
 • Nødvendig medikamenter. Reseptbelagte medisiner skal ha påklistret etikett fra apoteket. (Klistrelappen som inneholder ditt navn, dosering m.v.).
 • Gode klær. Det kan bli godt og kjølig på kveldene om du skal ut å lufte deg!

Du kan ta med deg

 • Stol (Vi har nok til alle, men det er plaststoler og kan være litt kjipe å sitte på)
 • Kamera
 • Høyttalere (Men vis hensyn til andre!)

Du kan ikke ta med deg

 • Kjøleskap eller andre hvitevarer
 • Mikrobølgeovn
 • Vannkoker
 • Alkohol eller andre rusmidler. Polar Party er et rusfritt arrangement.
 

esgr-1200x568.png

17/06/2019 melsom0

Konkurranser på Polar Party 28 ½ og Polar Party 28 ¾

https://polarparty.no/pp28.5/wp-content/uploads/2020/08/pp285logo-transparent-721px.png

Polar Party 28 ½

Hovedcompo: CS:GO 2v2

Kreative konkurranser

 • Minecraft creative: Bygge kule ting med blokker
 • MS Paint: Kreativitet med enkle verktøy
 • Pimp-my-koronamaske: Kan du gjøre koronamasken din til den kuleste?
 • Dank memes: Beste originale bilde-mem eller video-mem
 • Wild: Hva som helst!
 • Dagens bilde: Nytt tema hver dag
https://polarparty.no/pp28.5/wp-content/uploads/2020/09/pp28_75_ge_hero.png

Polar Party 28 ¾

Hovedcompo: Super Smash Bros. Ultimate

Kreative konkurranser

 • Minecraft creative: Bygge kule ting med blokker
 • MS Paint: Kreativitet med enkle verktøy
 • Pimp-my-koronamaske: Kan du gjøre koronamasken din til den kuleste?
 • Dank memes: Beste originale bilde-mem eller video-mem
 • Wild: Hva som helst!
 • Dagens bilde: Nytt tema hver dag

48991634_10161464145575271_6296845445222105088_o-1200x800.jpg

23/04/2019 melsom0

Frivillige er kjerna til Polar Party! Crewet jobber med alt fra nettverksoppsettet, ivareta sikkerhet, produsere og selge mat, lage liv og røre på scena, arrangere konkurranser og mye mye mer!

Har du noen gang lurt på hvordan et arrangement som Polar Party går rundt? Det er et spørsmål som kan lett besvares med ett enkelt ord: Frivillige. Omtrent 100 personer arbeider hardt for å skape et av landets mest unike dataparty med røtter tilbake til det første PP i 1997. Det er frivillige som er med i arrangørgruppa som har planlagt siden desember 2019!

På fjorårets party jobbet våre frivillige til alle døgnets tider for å skape en fantastisk opplevelse. Crewet jobber med alt fra å lage fantastiske Polar-burgere, sikkerhet, sceneproduksjoner, spillkonkurranser, logistikk, økonomi og alt annet som trengs for å arrangere festivalen Polar Party.

Søk og bli med!

Du får

 • mange nye venner <3
 • se arrangementet fra en ny vinkel
 • være med på å skape noen fantastisk
 • lærer nye ting som både er gøy og nyttig å kunne
 • kan ta del i de mange sosiale aktivitetene for crewet året rundt
 • gratis inngang
 • ekstra langt party
 • masse creds
 • gratis mat

Våre crew

òg kjent som frivillig-lag

Kantine

Kantina har et bredt og døgnåpent mattilbud under Polar Party, både til frivillige og deltakere. Det forberedes, tilberedes og serveres ulike typer mat, både varmt og kaldt. Våre frivillige i Kantine sørger ikke bare for fantastisk god og variert mat, men også at vi følger de hygieniske krav som er på et kjøkken og er serviceinnstilt ovenfor alle våre deltakere.

Info/PR

Info sørger for god og effektiv informasjonsflyt internt i Polar og ikke minst ut til deltagere. Info skal jobbe med å publisere arrangementet, sørge for pressedekning, at nettsidene og sosiale medier er aktive og “i live” med mer. Under arrangementet vil det å ta ansvar for relevante informasjonskanaler for å spre nyttig og viktig informasjon også være en del av ansvarsområdet. Nye media under arrangementet er for eksempel bruk av PA-anlegg, infoskjermer og lignende.

Teknisk

Teknisk sørger for at alle deltagere og crew får strøm og internett. Teknisk sørger også for at datasystemene til alle crewene er klare og har alt av infrastruktur de trenger. De er også ansvarlige for at servere og tjenester er oppe og går. Under arrangementet vil ansvarsområdet være drift av systemer. I tillegg har de ansvar for PsyChic Challenge.

Sikkerhet

Sikkerhet sørger for adgangskontroll, orden på parkering og resirkulering. Sikkerhet sørger óg for at alle deltakere føler seg trygge og godt mottatt på Polar Party.

Stab

Stab og støtte er et hjelpecrew bestående av personer med ulike roller. I stab og støtte har man ha blant annet økonomiansvarlig, koordinator, oppriggansvarlig, innkjøpsansvarlig og lignende.

Underholdning: Sceneteknisk

Underholding:Sceneteknisk har ansvaret for scene, lyd og lys. Teknisk må også kommunisere med Underholdning:Media for å få til en bra direktesending.

Underholdning: Festival

Underholding:Festival har ansvaret for alt av innhold, underholdning og aktivitetstilbud. Innhold må også kommunisere med de andre Underholdnings-crewene for å få en god flyt mellom crew rundt teknisk behov og planlegging internt.

Underholdning: Media

Underholding:Media har ansvaret for videoproduksjon under sceneshow og andre hendelser som skjer på Polar Party. De er også ansvarlige for fortløpende redigering og publisering av video & foto.

Underholdning: Konkurranser

Underholding:Konkurranser har ansvaret for spill og kreative konkurranser under Polar Party.


DSCF7967-1200x800.jpg

13/04/2019 melsom0

Deltaker med plass

Med PC, laptop eller spillkonsoll

Ta med deg stasjonær PC, bærbar PC eller spillkonsoll. Hva du fyller plassen din med bestemmer du selv 🙂 Til rådighet har du 80cm X 60cm som vanlig – PLUSS ekstra korona-plass til naboen!

Kjøp for 200kr

Deltaker ++

Som deltaker med plass, men <3

Du får alt som vanlig deltaker-billett (ovenfor) får, men betaler litt ekstra – som gjør det mulig for oss å arrangere PP også neste år. Som takk får du en lekker PP 28½ termokopp med nicket (kallenavnet) ditt gravert inn – og litt ekstra godsaker.

Kjøp fra 300kr

Komfort-billett

Ekstra plass, ekstra digg

Selges ikke i år, grunna Korona 🙁

Reservert soveplass

Dette gir deg reservert, garantert soveplass! Pga korona-reglene er det færre soveplasser, men med 1m avstand i alle retninger.

Kjøp for 150kr

Deltaker uten plass

Festival-billett

Selges ikke i år, grunna Korona 🙁

Frokostbillett

Frokost hele arrangementet

Selges ikke i år, grunna Korona 🙁

Middagsbillett

Middag mandag og tirsdag

Avklaring pågår