Generelle regler

Du har kanskje lurt litt på hvem det er som sitter i inngangen og skuler på deg, og klarer og gi deg skyldfølelse uten at du har gjort noe som helst. De stirrer ned på armen din, og napper litt i jakka di. De tar tak i båndet ditt og kjenner om det sitter på. Deretter kommer det et smil, og du blir sluppet inn. Dette er våre kjære vakter. De er slettes ikke farlige! De har jobben med adgangskontroll, salg av billetter, utdeling av plaster, vasking av garderober, løse mindre problemer og ikke minst passe på at du har det bra.

For deltakere på Polar Party gjelder følgende regler:

 1. Kun personer med gyldig bånd (kjøpt billett) og Crew har tilgang til hallen.
 2. Vi forbeholder oss retten til å se gjennom sekker/bagger ol. som skal inn i hallen.
 3. Parkering skal kun skje på merkede plasser.
 4. Røyking er ikke tillatt inne, gjelder også e-røyk. Røyking skal skje ute på anvist plass.
 5. Polar Party er et rusfritt arrangement. Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt medbrakt eller brukt på området inne og ute. Berusede personer vil bli nektet adgang og bortvist fra området.
 6. Avsperrede områder merket med “Crew only” eller sperrebånd er kun for frivillige.
 7. Hold plassene deres ryddig, respekter de rundt dere og vær snill og grei 🙂
 8. Hærverk, stjeling og lignende på området inne og ute er ikke tillatt og kan bli politianmeldt.
 9. Det er ikke tillatt med hvitevarer som kjøleskap, kjølebokser tilkoblet strøm, vannkokere eller bordvifter o.l. Kun strøm til datamaskiner/konsoll og tilhørende utstyr. Dette er viktig da vi har begrenset tilgang på strøm og beregner strømforbruk etter antall deltakere.
 10. Følg instrukser fra frivillige.
 11. Soving er kun tillatt på anviste plasser, se skilter eller spør om veien.
 12.  Hyller skal være stabilt oppsatt, og vil bli kontrollert. Du er selv ansvarlig for at konstruksjonen er satt opp stabilt. Eventuelle skader som hyllen lager er du selv ansvarlig for. Dette gjelder både din egen, og andres eiendom. Bordene til Polar Party gjenbrukes hvert år og må holdes skadefrie.
 13. Standard deltakerplass kan maksimalt ha en hylle på størelsen: 80cm bredde x 55cm dybde (utvendige mål) for å gi plass til kabler osv.
 14. Komfortplasser kan maksimalt ha en hylle på størrelsen: 120cm bredde x 55cm dybde (utvendige mål) for å gi plass til kabler osv.
 • Maks høyde på hylle er 1,5 meter.
 • Hylle må være stabil og uten fare for velt/kollaps.
 • Hyllen kan ikke stikke utenfor bordkanten.
 • Alle hyller blir sjekket.
 • Hyller som ikke er i henhold til gjeldende bestemmelser må fjernes.
 • Hensatte hyller vil bli fjernet på deltakerens regning.
 • Hyller kan ikke skrues fast i bordplatene.

21. Sofaer og andre ting som går ut over deltakerens angitte plass skal ikke medbringes til hallen. Det må være plass mellom bordrader til rømningsveier.
22. Vi forbeholder oss retten til å fakturere bortkjøring og kasting av hensatt utstyr og byggverk.
23. De som skal delta i spillkonkurranser og/eller kreative konkurranser, må sette seg inn i reglene for konkurransene.
24. Følgende utstyr har du ikke lov til å ta med på polarparty: – Laserpekere – Droner (multicopter osv.) – Motorisert kjøretøy (hoverboard/ståjuling/sparksykkel osv.) – Lufthorn
25. Polar Interesseorganisasjon og de frivillige har ikke ansvar for medbrakt utstyr o.l. Husk reiseforsikring.
26. Campingvogn/bobil-eiere/medbringere må si ifra på forhånd (Benytt kontaktskjema på nettsiden).
27. Campingvogner/Bobiler må registreres hos sikkerhet for at de skal få stå der. En godkjennelse henges på vogna så vi lett kan se om den har gyldig tillatelse. Vogner uten tillatelse kan bli tauet på eierens egen risiko og regning.

 • Det vil ikke bli tilgjengelig strøm til campingvogner/bobiler. Det er heller ikke lov til å ta med eller benytte aggregat.
 • Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt rundt eller i campingvognene/bobilene. Dette vil medføre bortvisning av personer og eventuelt borttauing av campingvogn på eierens regning.

Endringer i regler kan komme uten videre varsel. Du plikter deg, som deltager på Polar Party, å kunne gjeldende regelverk. Brudd på disse reglene kan føre til advarsler, bortvisning og eventuelt politianmeldelse. Reglene er til for at alle skal ha en fin opplevelse på Polar Party. Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe! 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *