October 1, 2019 Daniel Vikan0

Fortnite

•Format: 2 vs 2 (duo vs duo).

•De som skal spille mot hverandre joiner samme squad og lander på to forskjellige steder i samme public game.

•Det duo-laget som får flest kills i matchen går videre til neste runde.

 • Regler

  Det er lov med Mus og Tastatur om du spiller på PS4 / XBox.

 • det er lov med streched
 •  Robotter er ikke lov og bruke, Det vil bli sett som juks og det laget som bruker det vil bli disket.
 •  Rasisme, homofobi, funksjonshemmede, skjellsord og annen form for uthenging
 • Under ingen omstendigheter skal homofobiske, rasistiske, nedlatende skjellsord eller uthenginger ta sted. Dette vil resultere fra advarsel til utestengelse alt etter hvor drøy/ekstrem hendelsen er.
 • Dette gjelder også på stream, videoer, eller andre sammenhenger hvor du som spiller ikke oppfører deg og følger retningslinjene, uavhengig om det er mot en motstander eller andre individer
 • Disconnecter en spiller etter kampen har startet må dere kontakte game crew eller motstanderene og høre om hva som skjer
 • Om en spiller disconnecter i lobby eller i bussen skal kampen startet på nytt

Kontakt @PizzaSausV5#8676  i discord om du har spørmål om Fortnite.

 October 1, 2019 Daniel Vikan0
 • PP28 Regelsettet baserer seg på SUPER (2109 Universal Ruleset)
  Globale regler gjelder også for alle konkuranser
 • Alle Runder spilles på Erangel
 • Maksimalt antall spillere : 100
 • Team type:  Solo FPP
Poeng fordeling
Plassering Poeng
Kill poeng 1 per kill
1st 10
2nd 6
3rd 5
4th 4
5th 3
6th 2
7th 1
8th 1
9 – 16th 0

Bluezone og Sirkler

Phase Delay Wait Move DPS Shrink Spread Land Ratio
1 90 180 270 0.6 0.4 0.5 0
2 0 90 120 0.8 0.55 0.56 0
3 0 60 120 1 0.6 0.56 0
4 0 60 150 3 0.6 0.56 1
5 0 50 120 5 0.65 0.56 0
6 0 50 120 8 0.65 0.56 0
7 0 50 90 10 0.65 0.56 0
8 0 50 60 14 0.7 0.56 1
9 0 10 160 18 0.001 10 0

Spesifikt om Loot Tables

Erangel Loot Table

 • Item Spawn Type: Adjustable Ratio & Adjustable Total Number : 1.8x

Weapon

 • Sniper Rifles : 1.5x
 • DMR : 2x
 • Assault Rifles : 1.4x
 • Hunting Rifle : 0x
 • LMG : 0.4x
 • SMG : 1.8x
 • Shotguns : 0.9x
 • Handguns : 0.4x
 • Throwables : 1.3x
  • Flash Bang : 1.2x
  • Frag Grenade : 0.7x
  • Molotov Cocktail : 1.1x
  • Smoke Grenade : 1x
 • Melee : 1.7x
 • Crossbow : 0x
 • Flaregun : 0x

 

Attachment Drop Tables

 • Scope Attachments : 1x
 • Magazine Attachments : 0.5x
 • Muzzle Attachments : 0.7x
 • Foregrip Attachments : 1.2x
 • Stock Attachments : 1.5x

 

Medicals, Equippables, Ammunitions

 • Heal Items : 1x
 • Boost Items : 0.9x
 • Gas Can : 0.3x
 • Backpack: 0.6x
 • Helmet: 0.8x
 • Armor: 0.8x
 • Costumes: 0x
 • Ammunitions : 1x

Land Vehicles

 • Motorbike w/ Sidecar : 0x

Basert på SUPER

 October 1, 2019 Daniel Vikan0

Minecraft regler:

Overordnere regler for alle konkurranser gjelder også
1 Lagstørrelse:

1a Laget kan være 1-3 spillere. Dere får instrukser om hvordan dere lager lag på når dere logger in på serveren.
1b Hvis laget overtreder størrelsen forebeholder vi retten til å bryte opp laget i mindre lag.

2 Lagområde:

2a Det område laget får er det område som skal brukes til serveren stenges.
2b Du kan spørre om å slå sammen 4 “plots.” Spør i superdesken eller på serveren.

3 Oppførsel:

3a Overdreven bruk av redstone komponenter eller liknende “laginducing” blokker kan føre til at det blir slettetet og du får en advarsel.
3b Barnslig oppførsel, overdreven klaging eller plaging av andre kan medføre advarsel eller utestenging fra server.
3c Skilt eller liknende med banneord, store bygg av upassende kroppsdeler og liknende vil bli fjernet. Dette medfører advarsel eller utestenging.

4 Leveringsform:

Når vi strenger for bygging leveres bygget ditt som det eksisterer ved stengetid av serveren så har alt klart som du vil ha det

Ansvarlig minecraft: PizzaSausV5#8676 i discordOctober 1, 2019 Daniel Vikan0

Valg av starter stage

Player 1 blir bestemt ut fra stein-saks-papir. Player 1 banner én av de 5 starter stagene, player 2 banner 2, og player 1 banner den siste stagen som gjør at det står én stage igjen som skal spilles på.

Valg av counterpick stage

Vinneren av første game banner 2 stages. Taperen velger hvilken stage ut i fra ALLE stagene (både starters og counterpick), bortsett fra de som vinneren har bannet.

Starters stages

Battlefield, Final Destination, Smashville, Pokémon Stadium 2 og Lylat Cruise.

Counterpick stages

Yoshi’s Story, Unova Pokémon League, Kalos Pokémon League og Town and City.

 

Pause skal være skrudd av

Pausing fører til tap av en stock, med mindre begge spillerne godtar at spillet pauses, i tilfelle at pause ikke er skrudd av.

Dave’s Modified Stupid Rule (DSR)

Du kan ikke velge den siste banen du har vunnet på i settet.

Hvis tiden løper ut

Vinneren blir avgjort ved antall stocks, eller om stocks er like, prosent. Sudden death telles ikke. Hvis stocks og prosent er likt, skal ett nytt game spilles med 1 stock og 3 minutter med samme karakter og stage.

Gentlemen’s rule

Hvis begge spillerne godtar kan man spille på hvilken som helst av de lovlige stagene uavhengig av bans og DSR. Det er ikke lov til å endre antall stocks, tid, gamemode eller antall games som skal spilles.

Mii Fighters

You can use any moveset for the Mii fighters. The Mii fighters each get a single moveset, and this moveset must be made before the set starts.

Du kan bruke hvilket som helst moveset for Miis, men du kan kun ha ett moveset per Mii, som må lages før settet (altså før starten av game 1).

Antall games

Ett sett er det totale antallet games du skal spille mot motstanderen din den runden. Alle sett er best av 3, bortsett fra i topp 8, hvor settene er best av 5.

Kontroller

Alle kontrollere som er støttet av Nintendo Switch er lov. Du må ha med din egen kontroller. Om kontrolleren din skaper forstyrrelser for noen andres game på grunn av trådløs tilkobling vil dette føre til advarsel, og ved gjentatte brudd, diskvalifisering.October 1, 2019 Daniel Vikan0

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1.Virkeområde

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Counter-Strike: Global Offensive som organiseres av PolarParty.

1-2. Definisjoner

 1. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere listet i pkt. 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Et lag vinner 16 runder
  • Alle rundene fullføres
  • Et lag gir / trekker seg
 2. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp, En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

2-1. Bestemmelser ved offline arrangement

 1. Lag plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp.
 2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Lag vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
 3. Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller eller laget ta direkte kontakt med administrator for kampen
 4. Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

2-2. Felles bestemmelser for online –og offline arrangement

 1. Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kamp start.
 2. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart.
 3. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor administrator at de er klare.
 4. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart befinne seg inne på spilltjeneren hvor den respektive kampen skal spilles.

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Klientinnstillinger

 1. All bruk av scripts er forbudt med unntak av buy, toggle & demo scripts. «Jumpthrow» scripts er også tillatt, og faller ikke inn under forbudet. Under følger noen eksempler på scripts som er forbudt:
  • Stop shoot scripts [Use or AWP scripts]
  • Center view scripts
  • Turn scripts [180° or similar]
  • No recoil scripts
  • Burst fire scripts
  • Rate changers (Lag scripts)
  • FPS scripts
  • Anti flash scripts or binding (snd_* bindings)
  • Bunnyjump scripts
  • -Stop sound scripts
 2. Kommandoer og parametere som ikke er tillat
  • Følgende kommandoer er forbudt:
   • mat_hdr_enabled
  • Følgende startparametere er forbudt:
   • +mat_hdr_enabled 0/1
   • +mat_hdr_level 0/1/2
  • Alle In-Game overlays – inklusive de med opprinnelse i selve spillet – er forbudt, med unntak av følgende:
   • cl_showpos 1
   • cl_showfps 1
   • net_graph 0/1 (det er ikke lov å utnytte net_graph-kommandoen på en slik måte at den hjelper spiller med sikting o.l.)

3-2. Spilltjenerinnstillinger

 1. Ingen spilltjenertillegg er tillat med mindre annet er spesifisert i punktene under.
 2. Spilltjeneren må ha VAC installert og aktivert.
 3. eBot er tillatt.
 4. sv_pure skal være satt til «1» i alle kamper, dette er ufravikelig og obligatorisk.
 5. Begge lag er ansvarlig for å kontrollere spilltjenerinnstillingene. Ved påbegynt spill regnes innstilligene som godtatt av begge lag, og vil ikke gi rett til klageadgang etter kampen.

3-3. Kampformat

 1. I seriespill spilles kamper á 2 perioder.
 2. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.
 3. En periode regnes som ferdigspilt når det er blitt spilt 15 runder (MR15).
 4. Kart som benyttes i PolarPartys turneringer og seriespill vil annonseres på de respektive turnerings- og seriesider.
 5. Hvis ikke annet er kommunisert, benytter PolarParty Valve’s «Active Duty» kart. Disse er følgende:
 • Dust 2
 • Inferno
 • Train
 • Mirage
 • Vertigo
 • Nuke
 • Overpass

3-4. Oppsett og start

 1. Alle 10 spillere skal være på spilltjeneren og klare før en periode kan startes. Her følges tidsfrister spesifisert i pkt. 2-2.
 2. Krav om opptak. Alle spillere skal ta opp demo av hele kampen fra eget perspektiv (skriv «record dittfilnavn» i konsoll) og lagre den i minst seks måneder etter kampslutt. Demofilene skal lastes opp på kampsiden senest 72 timer etter at kampen er over. Manglende demo idømmes tap. Korrupt demo medfører advarsel første gang og tap med tilbakevirkende kraft ved andre forseelse.
 3. Det skal tas skjermbilde av statusskjermen mens alle spillerne er tilkoblet tjeneren. Dette bildet skal vise steam-ID-en til spillerne og skal lastes opp på kamspiden.

3-5. Sidevalg, knivrunden

 1. Sidevalg blir avgjort ved en knivrunde. Her bestemmer vinneren av knivrunden hvilken side laget skal starte på.

3-6. Feil ved spilltjener

 1. Skulle det oppstå en feil ved spilltjener som er til hinder for kampens videre forløp, og dette finner sted før det har blitt fullført tre runder av perioden skal perioden re-startes. Oppstår overnevnte feil etter at tre runder er fullført, skal lagkapteinene ta kontakt med administrator.

3-7. Frakobling av spiller

 1. En kamp re-startes kun dersom en spiller blir frakoblet fra spilltjeneren før første «Kill» i første runde av perioden. Etter dette tidspunktet skal kampen pauses ved rundeslutt av den perioden hvor frakoblingen fant sted. Se pausereglene i pkt. 3-9.
  Lagene skal vente minst 15 minutter i påvente at spiller eller innbytter er tilbake på spilltjeneren. Når 15 minutter er passert, kan lagene gjenoppta perioden. Laget som mistet en spiller må fullføre kampen med én spiller mindre hvis laget ikke kan erstatte den frakoblede spilleren med en annen spillerberettiget spiller.

3-8. Spillerbytter

 1. Spillerbytter kan spørres om ved behov og tas i betrakning utifra situasjonen. Pausefunksjonen kan benyttes i denne anledning, så fremt mostander har blitt informert om dette på forhånd. Pausen skal ikke overstige 5 minutter i varighet.

3-9. Pause- og timeout

 1. Pausen skal benyttes i påfølgende runde i tidsrommet som kalles «freezetime». Ved pause skal laget eller spiller oppgi årsak. Der hvor det ikke foreligger noen årsak, kan kampen gjenopptas. Pauser uten gyldig årsak vil straffes med advarsel.
  1. Spillere og lag kan pause kampen der problemer oppstår som gjør det umulig for lag eller spiller å fortsette kampen. Dersom problemet er lokalt hos spilleren og ikke lar seg løse innen rimelig tid, må laget finne en innbytter eller fortsette kampen uten å ha løst problemet.
  2. Lagene kan benytte seg av fire (4) taktiske pauser per kart, to (2) per side. Pausen varer i 30 sekunder. !timeout skal brukes for å aktivere taktisk pause.

3-10. Overtid

 1. Overtid spilles med maks runder 3 (MR3).
  Instillinger for overtid er som følger:

  • mp_maxrounds 6
  • mp_startmoney 10000

3-11. Trener

 1. I kamper som foregår online, er det ikke tillatt med trener, eller kommunikasjon med andre som har tilgang på mer informasjon enn spillerne på laget normalt har.
 2. Ved offline-arrangementer kan arrangøren vurdere å tillate bruk av trener under kontrollerte forhold.

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Bugs, handlinger som ikke er tillat

 1. Bomben skal plantes slik at den er synlig. Det er ikke tillatt å booste ved planting eller bugplante.
 2. Det er ikke tillatt på noe som helst måte å utnytte bugs, så man får en fordel ovenfor andre spillere. Utnytter man bugs, kan dette risikere i en diskvalifikasjon fra turneringen.
 3. Alle spillere skal oppføre seg på en ordentlig måte. Dette gjelder ved spamming i ingame chat o.l. Det er bare lagkapteiner som får lov til å skrive i ingamechat under hele kampen (unntak er ord som GLHF, GH, GG ol.)
 4. Boosting av spillere er lov, så lenge man ikke benytter seg av bugs ved boosten (Se over kanter o.l) Det er ikke lov med granat boost av spillere.

4-2. Tilkjenning av seier i kamp

 1. Admin reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Admin finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 3-2. Lag med flest poeng der hvor uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.
  • Hvor lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier. Jmf. Kampreglement pkt.

4-3. Etter perioden

 1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp.
 2. Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
 3. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

4-4. Etter kampen

 1. Ved turneringsspill i online regi skal taperlaget registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal taperlaget rapportere resultatet til administrator for kampen.
 2. Ved seriespill, se kampreglement pkt. 4-5 (1-4) for registrering og innsending av kamprapport.


October 1, 2019 Daniel Vikan0

Kreative konkurranser

Dagens Bilde

• INGEN BILDER FRA SOVESALEN
• Redigering gjort gjennom telefon/fotoapparat er lov.
• Store endringer gjort på en PC er ikke tillatt (bruk av tekst, større farge- og lys-endringer)
• Sammensetning av bilder er tillat med unntak av panorama bilde.
• Bildet MÅ være tatt under polarparty
• En “masse folk” er fritt bruk. Ved åpenbart enkelte i fokus på bildet trengs samtykke
• Vi forbeholder seg retten til diskvalifisering av enkeltbilder.

Innlevering av bildet skjer på @Polarpartyno på instagram eller @Polarparty på twitter
Et nytt tema for bildet annonseres hver dag 15:00 og du må ha innlevert bildet før 19:00 alle dagene konkuransen arrangeres

Timeplan
Onsdag 2 okt 15:00 til 19:00
Torsdag 3.okt 15:00 til 19:00
Fredag 4 okt 15:00 til 19:00

Meme

Leveringsformat:

•.jpeg .png og vanlige former for bildeformat
•.mp4 .avi .mkv .gif .webm og vanlige former for videoformat på under ett minutt i varighet
•.wav .mp3 og vanlige former for lydformat på under ett minutt i varighet
•Bidraget lastes opp i Geekevents (husk at du må være logget inn)

Microsoft Paint

• Bruk av lag er ikke tillatt
• Det er ikke lov å bruke eksterne programmer utenfor paint
• Paint 3D er ikke tillat
• Alt må være tegnet i paint, det er ikke lov å kopiere inn ting fra andre programmer eller innhold fra andre bilder
• Alle bilder må leveres i .jpeg , .jpg eller .png format

Overordne regler for kreative konkuranser

•Ingen former for pornografisk innhold
•Ingen former for dyremishandling
•Ingen ikke-virtuell brutalitet og blodig innhold (animert blod er dermed tillat)
•Ingen tekst som er ekstremt støtende eller ekstremt rasistisk
•Polar Party forbeholder seg retten til å tolke innholdet og sletter bidrag uten forvarsel. Bidrag slettes hvis de kan åpenbart tolkes som en av restriksjonene over. Tolkningen blir gjort at flere personer og deltakere har ingen klagerett mot slettingen.October 1, 2019 Daniel Vikan0

For å unngå misforståelser har vi utarbeidet regler som gjelder for alle spillkonkurranser. Kort oppsummert: følg vanlig norsk folkevett så går det fint. Husk at konkurransespesifikke regler gjelder i tillegg til disse globale reglene. De finner du på de respektive spill-sidene.

MULIGE KONSEKVENSER

Under listes mulige konsekvenser. Merk at dette er bare retningsførende, vi kan velge å håndheve reglene strengere eller mildere.

Hendelser som normalt medfører diskvalifisering fra konkurransen

 • Feilaktig informasjon til gamecrew med overlegg.
 • Bruk av exploits og bugs med sannsynlighetsforsett.
 • Flytte seg til en annen plass i hallen uten å melde fra til gamecrew.
 • Bytte ut spillere på laget uten å melde fra til gamecrew.
 • Bruke en spiller i konkurransen som ikke har kjøpt sitteplass-billet.
 • Bytte ut mer enn en spiller av laget. Unntaksvis ved større PC-problemer eller sykdom, kan det tillates to. Dette for å unngå total-skifte i laget.
 • Ta i mot eller gi penger i avtaler om konkurransen (få lag til å melde seg ut eller kjøpe inn en enkeltplasser på laget.

Hendelser som normalt medfører tap av matchen

 • Dårlig oppførsel/dårlig sportsånd.
 • Ikke møte opp til avtalt tid.
 • Bruk av macros eller automatiske handlinger via hardware eller software som ikke er godkjent i regler.
 • Bruk av jukseprogram og/eller map hack program.
 • Bevisst frakobling uten gyldig grunn.
 • Bruk av innstillinger som går i mot standard- og tillatte innstillinger.
 • Med vilje la motstander vinne en kamp.
 • Usportslig eller forstyrrende adferd som upassende og/eller uprofesjonelle handlinger rettet mot en annen spiller eller turneringsarrangør.
 • Bruk av spillbug som blir sett på av dommerne som urettferdig.
 • Bruk av en ulovlig spiller. F.eks en som ikke har billett.

LAGKAPTEINENS ANSVAR

Lagkapteinen har ansvar for laget sitt under turneringen. De må sørge for at resten av laget er inneforstått med alle regler som er relevante for konkurransen. Lagkapteinen er representant for resten av laget, og det er han/hun gamecrew i hovedsak ønsker å kommunisere med.

Lagkapteinen plikter å møte gamecrew punktlig ved gamedesk når kampen skal starte. Lagkapteinene blir matchet og står gjensidig ansvarlig for å sette opp kamp i samsvar med reglene og spille kampen så fort det lar seg gjøre. Ny kamp starter ikke før neste tildelt tidspunkt og perioden mellom kampslutt og ny kamptid skal brukes til forberedelse til neste kamp (mat, drikke, o.l.)

FORVENTNINGER TIL DELTAGERE

KAMPSTART

Ved kampstart skal begge lag stille med likt antall spillere. Dersom et eller begge lagene ikke har dette, utsettes kampstart med intill ti minutter. Dersom et eller flere lag fremdeles ikke har nok spillere ved ny kampstart vil det laget med flest spillere tilkoblet kampen vinne. Ved det tilfelle at begge lagene har likt antall spillere ved ny kampstart skal kampen starte uavhengig av antall spillere – flere spillere kan ikke bli med underveis.

FUNGERENDE UTSTYR

Det forventes at deltagere møter opp med utstyr som fungerer under hele konkurransen.

KONFLIKTLØSNING

Om det skulle oppstå en konflikt mellom to lag i en konkurranse så bes lagkaptein å kontakte gamecrew for konfliktløsning. Dersom en deltager utilfreds med gamecrew sin avgjørelse kan de eskalere til arrangementansvarlig for en endelig avgjørelse.

Vi ber lag og deltagere fra og avstå å kreve overdrevne mengder bevis fra motstander. F.eks å kreve demo/smokepic/configs/replays fra alle spillere på motstanderen sitt lag på grunnlag av en vag mistanke.

UTBETALING AV PREMIER

Premier blir utbetalt som de er opplyst om på nettsida. Vi betaler normalt ut premier kontant på scena. Merk at alle vinnere må fylle ut et skjema for å få premiene, og er selv ansvarlig for eventuell innrapportering til skattemyndigheter – vi har ikke ressurser til å gjøre slikt. Dersom det er for få påmeldte i konkurransen til at det kan avholdes en konkurranse, forbeholder Polar seg retten til å avlyse konkurransen og ikke å betale ut premier i denne konkurransen.

FEIL FRA ARRANGØR

De eneste aksepterte grunnene til fravær fra en match er som følger:

 • Nettverksfeil
 • Serverfeil
 • Strømfeil

CREW

Crew kan også delta i alle konkurranser som de ikke selv er med på å bedømme, gitt at deltakelsen ikke går på bekostning av skifttider eller nødvendig søvn. Crew som bryter med denne regelen blir diskvalifisert fra konkurransen, og må synge karaoke på scena på fredag.

Ved uklarheter tolker Polar reglene. Ved uenighet blir pårørte parter bedt om å fremme sitt syn på saken før endelig avgjørelse blir fattet.