10-14 Oktober
Datatreff i Tønsberg

Table of Contents

Rocket League

Arena: Dag/ Natt/ Stormy
Gjennomføring av spill:
Krav for stopping av kampen:
For omstart av kampen må alle krav oppfylles:

Globale regler: Spill

For å unngå misforståelser har vi utarbeidet regler som gjelder for alle spillkonkurranser. Kort oppsummert: følg vanlig norsk folkevett så går det fint. Husk at konkurransespesifikke regler gjelder i tillegg til disse globale reglene. De finner du på de respektive spill-sidene.

Mulige konsekvenser

Under listes mulige konsekvenser. Merk at dette er bare retningsførende, vi kan velge å håndheve reglene strengere eller mildere.

Hendelser som normalt medfører diskvalifisering fra konkurransen:
Hendelser som normalt medfører tap av matchen:

Lagkapteinens ansvar

Forventninger til deltakere

Kampstart
Fungerende utstyr
Konfliktløsning

Utbetaling av premier

Feil fra arrangør

De eneste aksepterte grunnene til fravær fra en match er som følger:

Crew

Kreative: MineCraft

Serverkommandoer:

Kreative: Dagens bilde/Video

Innleveringer:

Innlegg sendes Direkte til: «Wert» på Discord


Kreative: Wild

Leveringsformat:

Globale regler: Kreative

I tillegg til reglene for hver kreative konkurranse, har vi et felles regelverk for alle de kreative konkurransene:

Lisensiering

Frist