Informasjon

Hva er Polar Party?

Polar Party er en datafestival for barn og unge. Polar har røtter tilbake til 1997 og har hver eneste år siden arrangert enten ett eller flere dataparty.

En deltager på Polar Party har som oftest med seg PCen, eller spillkonsollen sin og du har en fast avsatt plass du velger i vår plassvelger når den lanseres nærmere arrangementet. Du kan også være deltaker uten PC.

Når er Polar Party?

Polar Party avholdes uke 41 i høstferien i Slagenhallen, Tønsberg. 

Vi åpner dørene mandag 11. oktober kl 20:00 og stenger Fredag 15. oktober kl 12:00.

Hvor stor plass har jeg?

Deltaker-billett

Hvis du har kjøpt en deltaker-billett med sitteplass for 300kr, har du 80cm bred x 60cm dyp bordplass. Vi har plaststoler i hallen som du kan bruke, eller du kan ta med egen stol. Sofastol eller sofa er ikke tillatt.

Komfort-billett

Hvis du har kjøpt en Komfort-billett for 700kr, har du 120cm bred x 60cm dyp bordplass. Vi har plaststoler i hallen som du kan bruke, eller du kan ta med egen stol. Sofastol eller sofa er ikke tillatt.

Festivalpass

Med festivalpass har du ikke plass til PC/Konsoll 

Pakkeliste

Du må ha med deg:

DU bør ha med deg:

Du kan ta med deg:

Du kan ikke ta med deg:

Regler for Polar Party 29:Enigma

  1. Kun personer med gyldig bånd (kjøpt billett) og crew har tillgang til hallen.
   • Foresatte eller andre har ikke tilgang til å hjelpe med å bære inn utstyr i hallen. Foresatte må kjøpe billett for å komme inn. Crew vil ikke ha mulighet til å følge foresatte inn.
   • Sponsorer og lignende får egne bånd. 
  2. Vi forbeholder oss retten til å se gjennom alle sekker/bagger og lignende som skal inn i hallen.
  3. Parkering skal kun skje på merkede plasser. Respekter avsperringer og vaktenes anvisninger!
  4. Røyking er ikke tillatt inne. Røyking skal skje ute på anvist plass. Kast sneipene dine i aksebegeret!
  5. Polar Party er et rusfritt arrangement og vi fører nulltoleranse mot alle rusmidler. Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt medbrakt eller brukt på området inne og ute.
   • Berusede personer vil bli nektet adgang og bortvist fra området.
   • Berusede deltakere vil bli bortvist og nektet videre deltakelse uten advarsel.
  6. Kun angitte innganger skal benyttes. Til vanlig er dette hovedinngangen, under innslippet kan andre anvisninger komme.
  7. Avsperrede områder merket med “Crew only” eller sperrebånd er KUN for crew og skal respekteres.
  8. Hold plassene deres ryddig, respekter de rundt dere (spesielt dere med høytalere) og være snill og grei.
  9. Hærverk, tyveri og lignende på området inne og ute er ikke tillatt.
  10. El-sparkesykkel og  andre elektriske fremkomstmidler er ikke tillatt i hallen.
  11. Alle forsøk på hærverk, tyveri og lignende vil bli politianmeldt.
  12. Det er ikke tillatt med hvitevarer som kjøleskap, kjølebokser tilkoblet strøm, vannkokere og bordvifter og lignende. Kun strøm til datamaskiner/konsoller og tilhørende utstyr. Dette er viktig, vi har ikke uendelig med strøm!
   • Gjenstander som bryter med forbudet vil bli fjernet. Vi tar ikke ansvaret for ulovlige ting/gjenstander/utstyr som blir fjernet.
  13. Følg instrukser fra crew.
  14. Soving er kun tillatt på anviste plasser, se skilter eller spør om veien. Soving i sovesalen vil kun være tilgjengelig for de med betalte soveplasser.
  15. Soving under PC-plass er STRENGT forbudt. Dette er med tanke på brannsikkerhet.
  16. Hyller skal være stabilt oppsatt, og vil bli kontrollert. Du er selv ansvarlig for at konstruksjonen er satt opp stabilt. Eventuelle skader som hyllen lager er du selv ansvarlig for. Dette gjelder både din egen, og andres eiendom. Inkludert bordene til Polar Party! Disse er ikke engangs-border og må tas vare på
   • Hyller skal ikke være mer enn 80cm brede x 55cm dype for å gi plass til kabler osv.
   • Maks høyde på hylle er 1,5 meter.
   • Hylle må være stabil og uten fare for velt/kollaps.
   • Hyllen kan ikke stikke utenfor bordkanten.
   • Alle hyller blir sjekket.
   • Hyller som ikke er i henhold til gjeldende bestemmelser må fjernes.
   • Hensatte hyller vil bli fjernet på deltakerens regning.
   • Hyller KAN IKKE skrues fast i bordplatene.
  17. Sofaer og andre ting som går ut over deltakernes angitte plass skal ikke medbringes til hallen. Det må være plass mellom bordrader til rømningsveier.
  18. Vi forbeholder oss retten til å fakturere bortkjøring og kasting av hensatt utstyr og byggverk. 
  19. De som skal delta i spillkonkurranser og/eller kreative konkurranser, forplikter seg å sette seg inn i reglene for konkurransene. Alle forsøk på juks vil føre til diskvalisering. 
  20. Følgende utstyr har du ikke lov til å ta med på Polar Party:
   • Laserpekere
   • Droner
   • Lufthorn
  21. Polar interesseorganisasjon og crewet har ikke ansvar for medbrakt utstyr og lignende. Husk reiseforsikring.
  22. Brann/evakuering
   • Ved brann eller evakuering skal anviste nødutganger benyttes, vennligst la alt av medbrakt utstyr stå igjen. 
  23. De som skal sove i campingvogn/bobil/combi camp/telt utenfor hallens område MÅ si ifra på forhånd. Send e-post til sikkerhetsansvarlig: [email protected]
   • Campingvogn/bobil/combi camp/telt må registreres hos sikkerhet for at de skal få lov til å stå/settes opp på området. En godkjennelse henges på vogna/teltet så vi lett kan se at den har gyldig tillatelse. Vogner/telt uten tillatelse blir tauet bort bort på egen risiko og regning. 
   • Det vil ikke bli tilgjengelig strøm til campingvogn/bobil/combi camp/telt. Det er heller ikke lov til å ta med eller benytte aggregat eller høytaleranlegg.
   • Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt tundt eller i campingvogn/bobil/combi camp/telt. Dette vil medføre til bortvisning av personer og eventuelt borttauing av campingvogn/bobil/combi camp/telt på eierens regning. 
  24. Endringer i regler kan komme uten videre varsel. Du plikter deg, som deltaker på Polar Party, å kunne gjeldene regelverk. Du vil alltid finne de gjeldene/oppdaterte reglene på våre nettsider. 
  25. Brudd på disse reglene kan medføre til advarsler, bortvisning, klipping av bånd og eventuelt politianmeldelse.